Foreldre vil selv ha ansvaret for å lære barna om personlig økonomi

Penger og økonomi er for viktig til å overlate helt til skolen, mener norsk foreldre. De vil selv ha hovedansvaret for å lære sine barn og ungdommer om personlig økonomi.

Mange unge opplever betalingsproblemer når de blir myndige og får ansvar for egen økonomi. Ved siste årsskifte hadde 28.000 unge mellom 18 og 26 år betalingsanmerkninger, en økning på 4.300 fra året før.  Unges inkassogjeld vokser også kraftig og var ved årsskiftet 1,1 milliarder kroner, opp 25 % fra utgangen av 2010.

Stort behov for kunnskap

– Det er et stort behov for kunnskap om privatøkonomi. Skolen mangler grunnleggende opplæring om temaet, som for eksempel konsekvensene av ikke å betale regningene sine, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Postordrekjøp, parkeringsbøter, netthandel og mobiltelefon er de viktigste årsakene til mislighold blant unge. En betalingsanmerkning kan få konsekvenser for mulighetene til å skaffe seg boliglån og kreditt eller bytte leverandør av teletjenester og strøm.

– Mange er helt uvitende om at de også kan få problemer med å leie bolig eller få jobb med en betalingsanmerkning hengende over seg, sier Gundersen.

Stoler ikke på skolen

En undersøkelse SpareBank 1 har gjennomført blant norske foreldre viser at de har liten tiltro til skolen som arena for økonomisk oppdragelse og opplæring. 43 prosent av foreldrene mener at de alene har ansvaret for å lære sine barn og unge om personlig økonomi. 53 prosent av foreldrene mener skolen også har et ansvar, men at de selv har hovedansvaret.

– Foreldrene stoler ikke på at skolen gir barna deres nødvendig kunnskap om sunt økonomivett. Da er det gledelig å se at svært mange foreldre faktisk tar dette ansvaret selv og bruker tid på å snakke med barna om økonomi, sier Gundersen.

Hele 88 prosent av foreldrene snakker ofte eller av og til med barna om personlig økonomi mens 12 prosent sjelden eller aldri tar opp dette temaet.

Ti økonomiråd til foreldre:

  1. Involver barna i familieøkonomien og vis hva pengene går til.
  2. Vis hvordan dere prioriterer og hva dere ikke prioriterer.
  3. Vær enig med barnet om hva som forventes for å få lommepenger.
  4. Diskuter hva lommepengene skal brukes og ikke brukes til.
  5. Lær barna tidlig å spare. Start med å spare til noe konkret som er lett å oppnå på kort sikt.
  6. Snakk om sammenhengen mellom penger og arbeid, forbruk og sparing.
  7. Gå over fra ukepenger til månedspenger når barnet blir eldre. Det gir barnet god trening i å styre pengebruken.
  8. Gi barnet opplæring i hvordan bankkort fungerer og sett lommepengene inn på kortet.
  9. La gjerne de eldre barna ta ansvar for å betale noen av sine faste kostnader selv fra lommepengene.
  10. Vis barna fellene, som dyre abonnements- og spilltjenester på mobil og data.

Kontakt:

Forbrukerøkonom Magne Gundersen

Telefon: 911 11 555, e-post: magne.gundersen@sparebank1.no

Om undersøkelsen:

Forbrukerundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i mai og juni 2012. I alt 1.796 foreldre til 2.648 barn i alderen 8-18 år har deltatt i den elektroniske spørreundersøkelsen.