Nå er boligkjøperne tilbake

– Stabil lav rente og forventninger om høyere boligpriser gjør at boligkjøperne nå er tilbake, sier Odd Nymark, adm. direktør i EiendomsMegler 1.  Ferske tall fra EiendomsMegler 1s Boligmeter viser at det igjen er økt optimisme i boligmarkedet.

– Nå opplever vi et skikkelig skift i folks forventinger til boligprisene, forteller Nymark.  Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 28 % i oktober 2013 til 33 % i februar 2014.  Andelen som forventer fallende boligpriser har falt fra 31 % til 17 % i samme periode, i følge EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar.

Forrige gang vi opplevde en tilsvarende situasjon var i februar 2009. Da snudde boligmarkedet i mai samme år.  – Vi tror nå at vi er i samme situasjon. Etter 12 måneders fall i andelen som forventer økende boligpriser, har denne andelen nå snudd. Vi registrerer på nytt en viss optimisme i forhold til boligprisøkning i året som kommer.

Hva er årsaken til optimismen?
– Det er flere årsaker til stemningsskiftet vi nå opplever i boligmarkedet, sier Nymark. For det første snudde boligprisene i januar, mer enn det som var forventet. I tillegg hørte vi sentralbanksjef Øystein Olsen fortelle i sin årstale at vi kan forvente å beholde dagens lave rentenivå lenge fremover.

Færre bruktboliger til salgs
Det er færre bruktboliger til salgs nå enn på tilsvarende tid i fjor. Så utvalget av boliger er ikke så stort som man kan ha fått inntrykk av i media.  I uke 7 i år var det 11 971 bruktboliger for salgs, mens i uke 7 2013 var det 12860 til salgs.

Men fortsatt noe usikkerhet
– Men det er også viktig å huske på at det fortsatt er noe usikkerhet i markedet, og treghet ved salg. Det er mange boligselgere som opplever kun en budgiver på boligen sin. I tillegg er det fortsatt mange som ønsker å selge egen bolig først før man kjøper.  Ved forrige måling i november 2013, var det 48 % som ville selge først, nå er denne andelen litt ned til 46 %.

Forventninger til utvikling av boligprisene der du bor om 12 måneder. Høyere eller lavere enn nå?

Forventninger til utvikling av boligprisene

Kontaktinformasjon:
Odd Nymark, adm. direktør i EiendomsMegler 1, tlf 416 37 892

Fakta om EiendomsMegler 1:

EiendomsMegler 1-alliansen er landets største leverandør av eiendomsmeglertjenester innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.