På vei mot et ”normalt” boligår

Etter en sterk januarmåned, med en boligprisøkning på 2,4 %, opplever vi nå en stabilisering av boligprisene i februar. Prisene økte med 0,9%.

– Dette er ikke overraskende, sier Odd Nymark adm. direktør i EiendomsMegler 1. – Februar har tradisjonelt en lavere prisvekst enn januar. Etter to brennhete boligår, ser det nå ut til vi får et mer ”normalt” boligmarked.

Trolig færre boliger på markedet fremover
– Det er mange boliger som selges, samtidig som våre meglere melder om at det ser ut til at kommer færre boliger i markedet fremover, sier Odd Nymark. – Dermed må vi forvente lavere tilbud i markedet, noe som vil kunne føre til stigende priser fremover og fornyet interesse for nybygg.  Vi har allerede sett mer aktivitet i nybyggmarkedet med flere folk på visning.

Forsiktig prisvekst i 2014
– Vi forventer fortsatt en flat prisutvikling de neste månedene med et lite oppsving i mai, mener Nymark.  Mange av de som har slitt med å selge boligen sin, har nå fått solgt og blitt kjøpere i markedet. Dette bidrar til balanse i boligmarkedet igjen.

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar viste at andelen som vil kjøpe før de selger øker. Det kan bety at folk er tryggere på at vi ikke får noe prisfall fremover.

Kontaktinformasjon:
Odd Nymark, adm. direktør i EiendomsMegler 1, tlf 416 37 892

Fakta om EiendomsMegler 1:
EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.