Full fart i boligmarkedet igjen

Prisveksten de siste tre månedene har nå utlignet prisfallet vi opplevde i fjor. Vi er dermed tilbake på samme nivå som før prisfallet. – Vi tror på fortsatt prisvekst resten av året, og et hektisk boligmarked når høysesongen starter rett etter påske, sier Odd Nymark adm. direktør i EiendomsMegler 1, Norges største eiendomsmegler.

– Det er full fart igjen i det viktige markedet for 1- og 2-roms leiligheter, sier Nymark. Dette markedet styrer på sett og vis resten av boligmarkedet fordi selgerne av disse leilighetene er kjøpere av større boliger. På denne måten fungerer boligmarkedet litt som en rekke dominobrikker. Slik er det både når markedet faller og stiger.

Selge nå?
– Vi vet alle at det er vanskelig å treffe riktig tidspunkt for salg av bolig, men sitter du på en liten leilighet nå som du vurderer å selge, er ”timingen” akkurat nå god, forteller Nymark. – Det er mye folk på disse visningene, mange er med i budrundene, og selgeren oppnår gode priser. Markedet for dyrere boliger er fortsatt noe tregere, men også der omsettes det mer enn bare for par måneder siden.

Enklere å få boliglån
– Vi ser at noen banker uttaler bekymring for lav utlånsvekst, og derfor har flere nå satt ned renten på boliglån for utvalgte kundegrupper, fortsetter Nymark.  – Dette betyr at det blir lettere å få finansiering til kjøpt av bolig, noe som bidrar til ytterligere fart i boligmarkedet. Vi tror at dette vil føre til at vi får et svært hektisk boligmarked når høysesongen starter rett etter påske.

Folk tror på prisvekst
EiendomsMegler 1s Boligmeter for mars viser fortsatt optimisme i boligmarkedet.  Det er en høyere andel (fra 33 % i februar til 39 % i mars) som forventer høyere boligpriser, og en lavere andel (fra 17 % til 11 %) som forventer lavere boligpriser. Folk forventer i gj.snitt en prisvekst på 5 %. – Dette er noe høyere enn våre prognoser for prisvekst i 2014, sier Nymark.

Andelen som vil kjøpe først eller selge først er lik som ved forrige måling. Det er stadig litt under 1/3 som vil kjøpe først og litt under 1/2 som vil selge først.

Last ned EiendomsMegler 1s Boligmeter for mars 2014.

Kontaktinformasjon:
Odd Nymark, adm. direktør i EiendomsMegler 1, tlf 416 37 892
Boligekspert Odd Nymark, EiendomsMegler 1

Fakta om EiendomsMegler 1:
EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.

Fakta om Boligmeteret:
Boligmeteret utarbeides av Prognosesenteret for EiendomsMegler 1. Hver måned spørres et landsrepresentativt utvalg (1000 personer) om deres planer og forventinger til boligmarkedet.