Mobilbanken sprenger nye grenser

For første gang i Norge passerer en mobilbank 5 millioner pålogginger på en måned. I mars måned hadde SpareBank 1s mobilbank over 5,3 millioner pålogginger, noe som trolig gjør den til Norges største.

– Det siste året har mobilbanken nærmest eksplodert i trafikk, forteller mobilbankansvarlig Baard Slaattelid i SpareBank 1. Nå utgjør mobilbankandelen 60 % av all «digital» påloggingstrafikk i SpareBank 1. – Dette er en fantastisk utvikling som gir inspirasjon til å utvikle enda enklere mobile tjenester for kundene våre.

Flere tjenester i mobilbanken
Mobilbanken er ikke lenger bare saldo og regningsbetaling. Forrige uke lanserte SpareBank 1 kjøp og salg av fond i mobilbanken. – Bare i løpet av ett døgn ble det inngått nærmere 600 spareavtaler i fond uten at tjenesten ble omtalt annet enn på Instagram, forteller Slaattelid. Dette viser at mobilen fungerer bra når folk vet hvilke fond de skal ha, og at sosiale medier fungerer som en god kanal for forbrukerinformasjon.  – Dette blir spennende å følge med på fremover.

Mer tall og fakta om mobilbanken

  • 43 % av SpareBank 1s digitale kunder bruker mobilbank, og nesten 14 % bruker kun mobilbank.
  • Det er flest mobilbankbrukere i aldersgruppen 20-29 år (31,7 %), deretter følger aldersgruppen 30-39 år (24,5 %) og 40-49 år (17.7 %). Bare 1 % over 70 år bruker mobilbank.
  • 49,6 % bruker iPhone, 41,9 % bruker Android, 7,8 % iPad og 1,2 % Windows.

Store forventninger til BankID uten Java
BankID uten Java (BankID 2.0), som kommer til høsten, åpner et hav av tilleggsmuligheter.

– Dette åpner den mobile døren på vidt gap. Nå blir det viktig å finne alternative elektroniske signeringsmuligheter også.  I dag er det ikke mulig å signere på mobil, fordi den ligger i Java som ikke støttes på noen mobile flater. Med BankID 2.0 så kan vi ta ut mobilflatepotensialet i forhold til kortbestillinger og andre salgsprodukter.

14 prosent av kundene i SpareBank 1-Gruppen bruker ikke lenger nettbanken. De bruker bare mobil.

– Denne kundemassen er ikke eksponert for produktbredden bankene kan tilby. BankID uten Java åpner derfor for nye muligheter for denne delen av kundegruppen. Poenget med BankID er å få det uniformert levert i alle kanaler, men aldri mer enn det kunden trenger. Så må intensjonen etter hvert være å autentisere og signere i samme prosess. For kunden er det ikke noe forskjell mellom dette, sier Slaattelid.

Kontaktperson
Baard Slaattelid, mobilbankansvarlig i SpareBank 1, tlf 916 10 082