Gi noe mer varig enn «bare» penger til konfirmanten?

Hva gjør du når du vil gi et økonomisk bidrag, men kvier deg for å gi penger fordi du vet at de har en tendens til å «fly ut» like fort som de kommer inn?

Gavebrev i aksjefond
Gavebrev i aksjefond kan være en slik pengegave, som vil vokse mer – over tid – enn om pengene går inn på konfirmantens sparekonto og ut igjen – uka, måneden eller året etter.

Gavebrev i aksjefond er langsiktig sparing. Gjerne 5 – 10 år. Frem til konfirmanten skal stå på egne ben.

Varer lenge og gir mer
– Ser vi på hva norske fond har levert de siste 10 årene, har de i gjennomsnitt hatt en avkastning på over 11 prosent per år, forteller direktør for marked i ODIN Forvaltning, Martin Henrichsen.
.

– Hvis vi tar forsiktig i, og antar at konfirmanten de neste 10 årene bare vil få en avkastning på 7 prosent på aksjefondene, så vil konfirmanten likevel – uavhengig av summen som er spart – få en fordobling av fondsverdiene sine og gaven du har gitt.

Danke ut dag-for-dag-økonomien
– Det kan oppleves litt kult å få sine første aksjefond og følge med på hvordan pengene utvikler seg. Dette er de unges, kanskje, første møte med langsiktig sparing, sier Henrichsen.
.

– Forhåpentlig danker slik innsikt ut den rådende dag-for -dag-økonomien, som vil kunne føre de unge ut i luksusfellen – om den fortsetter inn i voksenverdenen.

Om den unge på et senere tidspunkt begynner å interessere seg så pass, at de gjerne vil bytte, kjøpe eller selge fondsandeler, er det ingenting i veien for det. Men det kan de ikke gjøre før de er 18 år.

Foresatte råderett til 18 år
Barn har – eller får – ikke råderett over aksjefondspengene før de blir myndige.

I mellomtiden er det de foresatte som disponerer midlene i fellesskap. Begge foreldrene må også signere dersom de på noe tidspunkt skal selge fondsandeler for den unge – før han eller hun er myndig.

Engangsbeløp eller spareavtale
Vil du gi et gavefond i aksjer, kan du enten velge å gi et engangsbeløp, eller lage en fondsspareavtale, dersom du eller andre vil sette inn mer penger senere – til fremtidige juler og bursdager.

Utløser ikke arveavgift
Fra 1. januar 2014 kan du gi så store gaver du ønsker, uten at det utløser arveavgift. Dermed er det lettere å overføre penger og verdier mellom generasjonene.

Råd og fondssparing, eller råd om kjøp eller salg av aksjefond får du av banken din.

Kontaktperson:
Martin Henrichsen, ODIN Forvaltning, tlf: 90 75 52 39