Et oljesmurt boligmarked?

Den siste boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser at prisveksten i år blir sterkere enn mange hadde spådd. Prisene er nå 6,8 prosent høyere enn de var på samme tid i fjor. – Den sterke prisutviklingen vil fortsette inn i 2015, sier boligekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1.

– Vi får god vekst også neste år på grunn av befolkningsvekst i de store byene, og fordi det bygges altfor så boliger til å dekke behovet. I tillegg har folk god råd, har svært lav boliglånsrente og det er et stabilt arbeidsmarked, forteller Nymark. Det store usikkerhetsmomentet er oljeprisutviklingen. Vil dette påvirke boligprisene i 2015?

– Norsk økonomi er sterkt preget av de store oljeinntektene, sier Nymark. – Derfor vil varige endringer i oljeprisen få betydelige konsekvenser for boligmarkedet. Allerede nå ser vi tegn til regionale forskjeller med særlig vekst i boligprisene i Tromsø, som er drevet av økt oljerelatert virksomhet, mens vi ser en utflating i prisveksten i Stavanger.

Boligmangel i de store byene i 2015?
Det er fortsatt et stort udekket behov for leiligheter i Norge, sier Nymark. Dette gjelder særlig i de store byene og i Oslo er det udekkede behovet aller størst. Vi forventer derfor fortsatt sterkest prisvekst på leiligheter.

Novemberutgaven av EiendosmMegler 1s Boligmeter viser at det er en underdekning på mer enn 90 000 leiligheter i Norge. Omtrent en fjerdedel av befolkningen bor i leilighet i dag, mens nesten en tredjedel av befolkningen svarer at de foretrekker i bo i leilighet. Det er spesielt blant de eldre aldersgruppene at vi registrerer et stort gap mellom andelen som bor i leilighet, og andelen som foretrekker å bo i leilighet i fremtiden. I aldersgruppene 55 år eller eldre er det nesten dobbelt så mange som vil bo i leilighet, enn som bor i leilighet i dag. Overdekningen av eksisterende eneboliger er mer enn stor nok til å dekke etterspørselen etter denne boligtypen fra de yngre boligkjøperne.

Last ned EiendosmMegler 1s Boligmeter for november

Kontaktperson:
Odd Nymark, boligekspert i EiendomsMegler 1, tlf. 416 37 892
Boligekspert Odd Nymark, EiendomsMegler 1

Fakta om EiendomsMegler 1:
EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.