Uroen smitter over på folks forventninger til boligprisene

EiendomsMegler 1 s Boligmeter for desember viser en nedgang i folks forventninger til boligprisene fremover. – Lav oljepris, kronefall og uro i internasjonal økonomi ser ut til å påvirke folks forventninger til boligprisene, sier boligekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1.

Færre optimister
EiendomsMegler 1 s Boligmeter ble gjort i forkant av siste rentemøte i Norges Bank. Da satte sentralbanksjefen ned renten for første gang siden mars 2012. Det store kronefallet kom også etter at undersøkelsen ble gjort. – Hadde undersøkelsen blitt gjennomført i dag, ville vi nok ha sett større utslag i tallene, mener Nymark. Altså færre optimister.

Vil vi også se fall i boligprisen?
Med rekordlav rente burde vi nå kunne forvente rekordhøye boligpriser i 2015. Men hvis dagens uro i økonomien fortsetter, vil dette faktisk kunne føre til prisnedgang på boliger. – I etterkant av rentemøtet forrige uke, melder våre meglere om en fortsatt positiv utvikling i boligmarkedet. Det er trykk på visninger, og boliger selges til gode priser. Lav rente er som kjent positivt for boligprisutviklingen, sier Nymark.

Forventninger-til-boligpriser-desember-2014

Tall fra EiendomsMegler 1 s Boligmeter* for desember:

  • Andelen som forventer økende boligpriser har gått ned 3 prosentpoeng fra forrige måling i oktober – fra 53 % til 50 %. Det er blant de yngste vi finner den største andelen av optimister.
  • Andelen som forventer lavere boligpriser har økt marginalt fra 6 % i oktober til 7 % i desember.
  • Andelen som forventer at boligprisene vil være like som i dag eller uendret er på 43 %.
  • De største pessimistene finner vi på Sør- og Vestlandet (15 % tror på lavere priser), mens de største optimistene finner vi i Oslo (kun 1 % tror på lavere priser)

Her kan du laste ned EiendomsMegler 1 BoligMeteret – desember 2014 (PDF)

Kontaktperson:
Odd Nymark, boligekspert i EiendomsMegler 1, tlf. 416 37 892
Boligekspert Odd Nymark, EiendomsMegler 1

Fakta om EiendomsMegler 1:
EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.

 

*Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Norstat med et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer i perioden 8.-12. desember 2014.