Nytt rentekutt fra Norges Bank 19. mars?

Torsdag 19. mars er det rentemøte i Norges Bank. Vi regner med at Norges Bank vil senke renten til 1%.

Sveriges Riksbank har senket styringsrenten til negativt, og både den Europeiske sentralbank, den danske og sveitsiske sentralbankene har negativ rente på bankers innskudd i sentralbanken. Den Europeiske sentralbanken skal trykke opp 60 milliarder euro hver måned fra mars av, for på den måten å svekke euroen og få opp aktivitet og prisvekst i euroområdet.

Valutakrig i Asia
Valutakrigen fortsetter også i Asia, der den kinesiske sentralbanken på lørdag kuttet renten for andre gang på 4 måneder, for å svekke valutakursen. Den japanske sentralbanken har som kjent trykket mye penger det siste året, og har med det oppnådd å svekke sin valutakurs, mens Sveits har sluppet sin fastkurspolitikk.

Risikoen for sterkere kronekurs gir rentekutt
Med fall i oljeprisen har den norske kronen vært av mindre interesse for investorer. Det kan endre seg. At Norges Bank skal kjøpe 700 millioner kroner hver dag i mars, mens sentralbanker i våre naboland selger egen valuta, kan gjøre noen investorers interessert i å kjøpe NOK. Risikoen for en sterkere kronekurs er hovedargumentet for at Norges Bank vil senke renten den 19. mars.

Regjeringen med tiltak
Enda lavere renter risikerer å fyre opp gjeldsvekst og boligpriser. For å motvirke dette, kan Norges Bank anbefale regjeringen at andre virkemidler blir iverksatt for å dempe kredittveksten i husholdningene.

Les mer om dette – og om utviklingen i Europa og USA i markedsrapporten for mars 2015

Kontaktperson
Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen, tlf: 951 26 461
Elisabeth Holvik, sjeføkonom, SpareBank 1 Gruppen