Nå går det mot nytt rentekutt, men det er en ting som kan stoppe det

– Jeg tror Norges Bank velger å kutte renten allerede på rentemøtet 24. september, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik. – Det eneste argumentet for å vente, er den overraskende sterke veksten i boligpriser.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) nedjusterte sine prognoser for norsk økonomi forrige uke, og både bedrifter og husholdninger er bekymret for fremtiden. Usikkerhet vil dempe viljen til å investere og vil dempe husholdningenes låne- og kjøpelyst. Før rentemøtet kommer det ny rapport fra Norges Bank. Tallene her vil trolig bekrefte at norsk økonomi bremser farten, og kan dermed bli utslagsgivende for at renten blir kuttet nå. Den viktigste grunnen til å kutte renten er å holde kronekursen svak.

USA avventer renteheving på grunn av markedsuro
Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17. september. Uroen i finansmarkedene og turbulens i Kina og andre fremvoksende økonomier gjør at de trolig vil velge å utsette rentehevingen et par måneder.

I forbindelse med helgens G20 møte oppsummerte Christine Legard (IMF) utsiktene for verdensøkonomien med: ”Growth is too low, productivity is too low, trade numbers are too low, investment is too low, infrastructure projects are too few and the only thing that is too high is unemployment”. Med så usikre utsikter for verdensøkonomien vil en renteheving i USA nå kunne gi en ny runde med markedsuro.

Kinas devaluering og det faktum at de nå ikke lenger er en kjøper av amerikanske statsobligasjoner er en stor risikofaktor i markedet. Normalt pleier ikke sentralbanken i USA å ta hensyn til andre land når de skal bestemme renten. Men, mer markedsuro vil gi en forsterket flukt av kapital inn til USA, med en påfølgende sterk valutakurs. En for sterk USD vil bremse inntjeningen i mange amerikanske bedrifter, og redusere prisene på importerte varer. Frykten for en enda sterkere USD vil trolig være utslagsgivende for at sentralbanken velger å vente med rentehevingen noen måneder til.

Last ned SpareBank 1 Makrorapport for september (PDF)

Kontaktperson
Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen, tlf: 951 26 461
Elisabeth Holvik, sjeføkonom, SpareBank 1 Gruppen