Rammet av flom? Slik hjelper vi deg!

Den kraftige nedbøren har gitt flom flere steder i landet og snart kommer ekstremværet «Petra». Slik sikrer du deg mot flommen.

SpareBank 1 Forsikring står nå klare til å hjelpe deg som blir rammet av flom og ekstremværet Petra.

– Allerede nå har skademeldingene begynt å tikke inn, og det er ventet flere etter hvert som ekstremværet Petra herjer landet, sier skadeforebygger Fred Nilsen i SpareBank 1 Forsikring.

Om du blir rammet av flom, gjelder det å sikre skadestedet og ta kontakt med oss så snart som mulig.

Blir det flom der jeg bor?
Følg med på varsom.no om det blir flom der du bor.  Fargekodene forteller deg hvor alvorlig flommen forventes å bli.

Aktsomhetnivå.

Slik sikrer du deg mot flommen:

Her er skadeforebygger Fred Nilsens råd for hva du selv kan gjøre for å ruste deg mot flommen:

1. Sørg for at vannet kan renne fritt

  • Hold avløp og kummer åpne
  • Rydd bekker i nærheten for hageavfall og andre gjenstander som demmer opp vannet
  • Fjern store gjenstander og kvister som kan hindre fri vannførsel

2. Lukk, rydd og flytt

  • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  • Rydd hagen for møbler og andre gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
  • Løft gjenstander fra gulvet, sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann og fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg hvis det er fare for at vannet kan komme inn i kjeller eller garasje.

Spørsmål eller kommentarer?
Kontakt Fred Nilsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring – tlf 900 55 852

Fred Nilsen, fagsjef skadeforebygging i SpareBank 1 Forsikring