Slik bruker vi pengene når rentene synker

Etter torsdagens rentekutt i Norges Bank, kan låntakerne se fram til enda lavere renter på boliglånet. Nordmenn prioriterer økt sparing og ekstra nedbetaling av gjeld når renteutgiftene synker.

Tre av ti sparer mer i bank og en av fire betaler ekstra avdrag på boliglånet. Det svarer norske boliglånskunder i en ny undersøkelse om hva de gjør med pengene de sparer på den rekordlave renten. Undersøkelsen er utført av Respons for SpareBank 1.

– Mange ser at det lave rentenivået er en god anledning til å spare mer og betale ekstra ned på lån. Det viser at folk flest håndterer egen økonomi på en fornuftig måte, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Forsikring mot rentehopp
I tillegg til å betale ekstra avdrag på boliglånet oppgir 13 prosent at de bruker noen av de sparte rentekronene på å betale ekstra ned på annen gjeld. – Å betale raskere ned på lånene sine er kanskje den beste forsikringen mot uventede rentehopp i fremtiden. Med lavere gjeld, biter ikke en renteøkning like hardt, sier forbrukerøkonomen.

 Aldri vært lettere å spare
Det er ikke bare den tradisjonelle sparekontoen som fylles opp litt ekstra når renteutgiftene synker. 9 prosent velger å spare mer i aksjefond mens 12 prosent sparer mer på andre måter, som i enkeltaksjer eller i ulike typer fond. – Selv de med store boliglån har nå råd til å fylle opp bufferkontoen eller øke pensjonssparingen. Jeg vil påstå at de svært lave rentene gjør det lettere å spare enn noen gang, sier Gundersen.

Forbruk og ferie
Undersøkelsen viser at noe av den økte kjøpekraften også går med til vanlig forbruk, ferie, reiser og andre utgifter. Det bekymrer ikke forbrukerøkonomen. – Det er smart å fordele de sparte rentekronene på sparing, forbruk og ekstra nedbetaling av gjeld. Da får du noe glede av rentekronene i dag, samtidig som du trygger din økonomiske fremtid, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Slik utnytter du de lave boligrentene 

  1. Dropp avdragsfrihet og begynn å betale avdrag. Spesielt viktig når du har høy belåning. Når lånegraden synker, kan du få enda lavere rente.
  2. Regn ut hva du sparer i forhold til et normalt rentenivå. 2,5 prosent lavere rente enn normalt betyr ca. 2 000 kroner mindre å betale per måned for hver million du har i lån.
  3. Lag en plan for hva du vil gjøre med disse pengene.
  4. En god plan kan bestå av ekstra avdrag, ekstra sparing og noe til ekstra forbruk.
  5. Gode sparemål kan være en økonomisk buffer eller pensjonssparing.
  6. Stiger renta, kan du redusere litt på sparing, avdrag og forbruk uten at noen av kuttene vil oppleves som dramatiske.
  7. Unngå å bruke opp alt du sparer på grunn av de lave rentene. Ingenting er lettere enn å venne seg til økt forbruk, men knapt noe er vanskeligere enn å kutte kraftig i forbruket.

Kontaktperson
Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1, tlf 911 11 555.
Magne Gundersen, forbrukerøkonom, SpareBank 1 Gruppen

Om undersøkelsen:
Den elektroniske spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i perioden 16 – 22. september 2015 med et landsrepresentativt utvalg på 1.038 personer.