Slik kan vi sikre flere boliger til unge

– De «unges bolignød» kan rett og slett løses ved at vi bygger flere nye boliger for pensjonistene, mener boligekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1. Hvordan henger dette sammen? Her får du svaret.

EiendomsMegler 1s Boligmeter* for september viser at 1 av 4 husholdninger, eller 195 000 husholdninger, har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av 1-3 år. – Hvis vi ser på boligtype som ulike aldersgrupper ønsker, så sier 78 % av de over 65 år at de vil kjøpe leilighet, og over halvparten av disse vil ha nye boliger, forteller Nymark.

I aldersgruppene 30-39 år og 40-54 år, foretrekker majoriteten å flytte til enebolig neste gang. Det er de boligene som pensjonistene har i dag. Videre ønsker de unge de leilighetene som barnefamiliene bor i. – Ved å få i gang nybyggingen tilpasset de eldre, så vil dette løse problemet for unge som ønsker seg brukte leiligheter, sier Nymark.

boligvalg--fordeling-sept-eiendomsmegler1

Dominoeffekten i boligmarkedet 
–  Vi vet at terskelen for å komme inn i boligmarkedet for unge, kan være svært høy. En kombinasjon av knapphet på førstehjemsboliger og at det bygges altfor lite nye boliger gjør at prisene blir høye. Eldre har i mange tilfeller kjøpekraft til å kjøpe nye, dyre boliger. Barnefamilier som trenger mer plass kan flytte fra mindre leiligheter og rekkehus til de store brukte eneboligene. Det er i bruktmarkedet disse får mest boligareal for pengene.  Dette vil kunne bidra til å frigjøre de små og rimelige boligene for de unge boligkjøperne. Ved å bygge leiligheter for eldre kjøpesterke grupper vil man derfor også bidra til å løse boligbehovet til de unge som ønsker å komme inn på boligmarkedet.

Unge boligkjøpere 
Kåre Elnan i Prognosesenteret AS, som til daglig jobber med analyser trender i boligmarkedet, bekrefter dette bildet. -Ved å bygge sentralt beliggende leiligheter eller andre boligtyper som bidrar til en enklere boform, vil man langt på vei skape en dynamikk i markedet, som til syvende og sist vil komme de unge boligkjøperne til gode.

Kontaktperson:
Odd Nymark, boligekspert i EiendomsMegler 1, tlf. 416 37 892
Boligekspert Odd Nymark, EiendomsMegler 1

*Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Norstat med et landsrepresentativt utvalg på 1.200 personer i perioden 14.-21.september 2015.

Fakta om EiendomsMegler 1:
EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.