Nå kan du bygge uten å søke kommunen

Skal du bygge garasje eller lysthus, så slipper du nå å søke kommunen om tillatelse. Men pass på at du følger reglene.

– Vi får en del spørsmål på boligvisningene våre om hvilke regler som gjelder ved bygging på eiendommen, forteller boligekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1.

– Fra juli i år har myndighetene gjort det mye enklere å bygge uten at du må søke. Via veiviseren «Bygg uten å søke» får du enkelt svar på om du må søke kommunen om dispensasjon eller om du kan tilpasse bygningen så du slipper å søke.

Men pass på
Selv om du har brukt byggeveilederen, så kan det være lurt å kontakte kommunen før du går i gang med byggingen. – Du er fortsatt ansvarlig for at dette gjøres riktig, sier Nymark. – Det kan fort bli kostbart om du i ettertid oppdager at byggingen ikke var omfattet av det nye regelverket. Konsekvensene varierer nok fra kommune til kommune, men vi snakker fort om bøter og rivning.

Et annet godt råd er å snakke med naboen om de endringene du planlegger.

Et bra verktøy
– Vi har testet den nye byggeveilederen, og dette har blitt veldig bra, mener Nymark. Den hjelper folk til å komme raskere i gang med byggingen. I tillegg slipper du å betale gebyr for behandling av søknad. Når bygget er ferdig, må du huske på å informere kommunen slik at det nye bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.

14A_garasje_600x275

Dette er reglene
Fra 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen. Dette kan du bygge uten å søke kommunen:

  • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
  • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
  • Garasjen kan ikke ha kjeller
  • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
  • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter
  • Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger

Nærmere 130 000 boliger skifter eiere hvert år. I følge tall fra EiendomsMegler 1s Boligmeter for september, så planlegger nesten halvparten av oss å kjøpe enebolig eller delt bolig ved neste boligkjøp.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Kontaktperson:
Odd Nymark, boligekspert i EiendomsMegler 1, tlf. 416 37 892
Boligekspert Odd Nymark, EiendomsMegler 1

Fakta om EiendomsMegler 1:
EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.