Nytt Boligmeter: Stigende boligpriser i 2016 til tross for forventninger om svakere økonomi

Stadig flere forventer at landets økonomi blir dårligere det neste året. Samtidig er folk optimistiske når det kommer til egen lommebok, i følge EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember. – Boligeierne har også grunn til å være optimistiske, mener boligekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1. Her kan du lese hvorfor.

– Det er spesielt lave renter, økt urbanisering, befolkningsvekst og regjeringens vilje til å bruke oljepenger som bidrar til et fortsatt sterkt boligmarked, sier Nymark. – Vår prognose for 2016 er 3 % prisøkning for hele landet sett under ett, mens for Oslo-området vil prisene stige opp mot 5 %. Drammen er det området i Norge som vil øke mest. Der tror vi på en prisstigning på hele 6 %.

Optimister når det kommer til egen økonomi
EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2015 viser en overvekt av norske husholdninger som forventer en positiv utvikling for egen økonomi (24%). 12 % forventer en negativ utvikling det neste året, opp fra 9 % ved forrige måling. Det er folk i Oslo og Drammen er mest positive i sin vurdering av utviklingen for egen økonomi, mens de som bor i Trondheim og Tromsø er minst positive i vurderingen av egen økonomi fremover.

Trangere for norsk økonomi
Økonomisk uro med fallende og lave oljepriser, svak kronekurs og flere oppsigelser i bl.a. oljebransjen kan være med på å forklare at en økende andel av husholdningene opplever en negativ utvikling for norsk økonomi. Mer enn 4 av 10 opplever den økonomiske situasjonen som dårligere i dag enn for 12 måneder siden, mens 44% forventer en fortsatt negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder, som er en økning på 9-prosentpoeng.

Kontaktperson:
Odd Nymark, boligekspert i EiendomsMegler 1, tlf. 416 37 892
Boligekspert Odd Nymark, EiendomsMegler 1

Fakta om EiendomsMegler 1:
EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.

 

*Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Norstat med et landsrepresentativt utvalg på 1.600 personer i perioden 25. november til 1. desember 2015.