Slik forbereder du deg til budrunden! 4 smarte tips

Vi er midt inne i en hektisk periode i boligmarkedet. I enkelte deler av landet er det mange boliger til salgs. Har du funnet «drømmeboligen», så gjelder det bare å «vinne» budrunden. Her er noen tips – fra boligsekspert Odd Nymark i EiendomsMegler 1 – om hva du bør tenke gjennom før du går i gang med budrunden:

  1. Ha finansieringen på plass: Ikke by på en bolig før finansieringen er bekreftet av banken. Sett deg et maksimumsbeløp, som er den øvre grense for hva du er villig til å betale. Dette kan være utfordrende fordi kjøp av bolig ofte handler om følelser – og de fleste glemmer beløpsgrensen når de tror de er like ved å få tilslaget.
  2. Små eller store bud? Her finnes det ikke noe riktig eller galt. Her velger folk ulike strategier – en av disse er «utholdenhetsstrategien» som betyr å øke budet med små beløp. Faren her kan være at de blir lei av småbudene og går aggressivt ut med et bud som du ikke kan matche. Dersom du hele tiden øker med samme beløp, gir du ikke de andre budgiverne noen signal om hvor langt du kan gå. Det gjør de andre budgiverne usikre. En annen strategi kan være å gi skremselsbud. Det betyr at du kliner til med et høyt beløp for å skremme de andre budgiverne vekk fra budrunden.
  3. Vente med å by? Noen ønsker å henge seg på budrunden så sent som mulig, for å unngå å være med å presse opp prisen. Velger du denne strategien, må du huske på å si ifra til megleren at du vil være med på budrunden på et senere tidspunkt. Men husk på at selger kan akseptere og avslå bud akkurat når han vil. Og det er du som bærer risikoen dersom noe svikter på teknisk side eller fristen blir for kort. Du kan risikere at du ikke kommer med i det hele tatt.
  4. Lurt med sjokkbud? Noen budgivere forsøker å kuppe budrunden ved å gi et sjokkbud på boligen tidlig prosessen. Et slikt bud skal da friste selgeren og skremme bort de andre budgiverne. Hvis markedet er bra, så må budet være veldig fristende for at selger skal selge utenom ordinær budrunde.

budrunde-bolig-eiendomsmegler-1-visning

Kontaktperson:
Odd Nymark, boligekspert i EiendomsMegler 1, tlf. 416 37 892
Boligekspert Odd Nymark, EiendomsMegler 1

Fakta om EiendomsMegler 1:
EiendomsMegler 1-alliansen er landets største megler innenfor områdene bolig, fritidseiendom, prosjekteiendom og næringseiendom.