Slik får du en trygg båtferie

Hvert år meldes 10.000 skader på fritidsbåt. Det er flest tilfeller av sammenstøt og tyveri.  Det ble i 2016 meldt inn til sammen 1366 tyverier av og fra båt. For å unngå tyveri bør du:

  • sikkerhetsmerke både båt og motor. Det gjør det vanskeligere for tyvene å selge utstyret og enklere å få det tilbake.
  • ta bilder av båt og motor slik at du kan bidra i politiets arbeid med gjenfinning etter et tyveri.
  • merke båt og motor med gjenfinningsutstyr, for eksempel med Guard Systems. Dette bedrer muligheten til å gjenfinne eiendeler før de forsvinner ut av landet.
  • passe på og sikre båten ved transport på henger. Sørg for at uvedkommende ikke kan kjøre av gårde med båten.
  • låse eller bolt fast utenbordsmotor, hekkaggregat og utenbordsdrev.
  • ikke forlat båten med nøklene i
  • la båtutstyr og løsøre være fastmontert eller innelåst når båten ikke er i bruk.


Tilfeller med brann
i båt er nesten doblet siden 2011.
Branner oppstår ofte på grunn av:

  • manglende vedlikehold som gjør at bensin eller diesellekkasje oppstår, og kommer i kontakt med eksosen og det begynner å brenne
  • tekniske problemer i forbindelse med overbelastning. Da kan kortslutning oppstå og det blir brann i ledningsnettet. Bruk profesjonelle til det tekniske
  • nye båter er heller ikke alltid trygge da båtbyggere ikke alltid har den beste kompetanse på det elektriske