Utsatt for ekstremvær – dette dekker bilforsikringen din

Høsten har vært preget av storm og flom, og nå er det igjen store vannmengder og varsel om flom flere steder i landet.

– Flom og andre naturkatastrofer skader ikke bare bygninger, men stanser og skader også biler på flere måter, sier skadeforebygger Therese Nielsen i SpareBank 1 Forsikring.

At biler også utsettes for og skades av naturens krefter på sammen måte som hus, hytter og annen fast eiendom er ingen nyhet.  Er bilen kaskoforsikret blir skaden erstattet, men hva ellers kan du forvente av forsikringen din?

– Kjører du derimot ut i et hav av en oversvømmelse mot bedre viten, så kan du risikere å pådra deg en avkortning, sier Nielsen.

Kan en kreve leiebil om bilen din er isolert av store vannmengder?

Det finnes også tilfeller hvor veien rett og slett er borte eller på annen måte stengt av flom, ras og annet, uavhengig av om det er en naturskade eller ikke. Bilen er uskadd men du får i praksis ikke benyttet den, fordi den isolert fra omverden. Kan en da kreve leiebil?

– Det er ikke slik at så fort du ikke kan benytte din egen bil så får du leiebil. Regelen er at bilen må være skadet, og da holder det ikke at den er isolert. Vi er strenge her, men det finnes selvsagt spesielle tilfeller hvor vi gjør unntak, sier Nielsen.

En forutsetning for å få leiebil er altså at bilen må ha blitt utsatt for en skade, og selvfølgelig at en har dekning for leiebil. Har man blitt avskåret fra å benytte egen bil, må man finne en løsning uten bruk av forsikringen.

Utsatt for flom – dette bør du gjøre:

Skadeforebygger Therese har følgende råd til deg som kan være utsatt:

  1. Få alle løse eiendeler i hus – hvis det ikke går, må du binde det fast.
  2. Sjekk at det ikke er løse taksteiner. Rens takrenner for blader og annet rusk.
  3. Lukk alle vinduer – både i kjellere og på loft.
  4. Tenk også på hvor du parkerer bilen. Hold den unna store trær og andre faremomenter.
  5. Hvis du ikke har behov for å bevege deg utendørs, hold deg inne mens det står på.
  6. Sørg for å ha lommelykter lett tilgjengelig hvis strømmen går – ikke glem batteri.
  7. Har du båt? Sjekk og forsterk fortøyninger. Flytt eventuelt båten til annet sted som ikke er så utsatt for den varslede vindretning.
  8. Pass på deg selv! Ha stort fokus på personsikkerhet. Tiltak for å berge verdier må ikke skje der det er fare for personskade i redningsoperasjonen.

Kontaktperson

Therese Nielsen
Skadeforebygger, SpareBank 1
Telefon