Årsavgiften endres – sjekk beløpsgrensen på din avtalegiro

Årsavgiften endres til Trafikkforsikringsavgift og det viktigste du må gjøre er å sjekke beløpsgrensen på din avtalegiro. Her kommer noen ofte stilte spørsmål om endringen.

Hva er det som faktisk endres?
Den viktigste endringen er at den gamle årsavgiften – som bytter navn til Trafikkforsikringsavgift – skal betales sammen med bilforsikringen. Det er fortsatt staten som fastsetter avgiften og skal ha pengene, men forsikringsselskapene har fått ansvar for å kreve inn avgiften.

Vil denne endringen ha noe å si for bonus og pris på bilforsikringen?
Nei, endringen har ingenting å si for hverken bonus eller pris på forsikring. Enkelt og greit.

Noen betaler trafikkforsikringa pr. kvartal, noen pr. måned og noen en gang i året, hva vil skje når vi skal betale årsavgifta samtidig?
Det som skjer er at avgiften, som staten fortsatt fastsetter, fordeles på de samme terminene du allerede har på forsikringen din. Betaler du bilforsikringen din én gang i året vil du betale hele avgiften samtidig – som for de fleste er på drøye 2800 kroner. Betaler du på forsikringen din hver måned så vil avgiften deles på 12.

Øk beløpsgrensen

Men hva med oss som betaler forsikringen på faste trekk, eller avtalegiro – hva må vi passe på?
Det er et viktig spørsmål. Alle som eier bil må gå inn i nettbanken eller mobilbanken og sjekke at beløpsgrensen de har satt på avtalegiroen er høy nok slik at betalingene går gjennom. Et enkelt regnestykke er å dele 3000 kr på antall terminer du betaler forsikringen din, og sjekke at beløpsgrensen din tåler den økningen.

Det er mange som betaler forsikring på flere biler, og det er noen som har høyere årsavgift, for eksempel om en har kjøretøy over 7500 kg. Så sjekk hva som gjelder for deg og husk å ta litt overhøyde når du setter beløpsgrense.

Har du andre former for fast trekk – altså ikke avtalegiro, så du må du fortsatt øke og justere størrelsen på dette trekket.

Og hva skjer om vi ikke husker på det? Betaler vi da fortsatt bare forsikringa, og IKKE årsavgiften?
Om du ikke husker på det så vil ikke avtalegiroen din bli betalt i det hele tatt. Og da står du i fare for å betale verken forsikring eller avgift til staten. Da vil du få purring og gjerne en melding i nett- eller mobilbanken din.

Så igjen – det viktigste budskapet er: Sjekk beløpsgrensen på din avtalegiro på bilforsikring din, slik den tåler økningen og betalingen går gjennom. Da unngår du både gebyr og unødig stress.

Les mer om Trafikkforsikringsavgiften her