Dette bør du gjøre om det blir flom

Årets vinter kan gi en skikkelig flom, spesielt om våren blir som i 1995. Bor du i et flomutsatt områder er det flere forberedelser du kan gjøre.

Mange steder er det like mye snø som i 1995 og 1988, særlig i Gudbrandsdalen, Hedmark, Telemark og Agderfylkene.

– Nå ser det ut til at det blir kaldt til langt ut i april flere steder i landet. I 1995 holdt kulden seg helt ut i mai før varme og mye nedbør førte til stor flom og omfattende skader spesielt i vassdragene på Østlandet, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring.

Hvis det blir en vår med moderat varme og lite nedbør, blir det en ganske normal vårflom selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til at det ble en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer.

– Også på Vestlandet er det noe mer snø enn normalt, men uavhengig av snømengder er vassdragene på Vestlandet generelt mindre utsatt for stor vårflom, sier Therese.

Flytt campingvognen

Over 40 000 av SpareBank 1 sine kunder kan bli berørt av årets flom. Dette er mennesker som bor innenfor faresonen i det som er definert av NVE som aktsomhetsområder – områder tilknyttet vannveier som potensielt blir oversvømt om vannstanden øker betraktelig.

– Det er flere ting du kan gjøre for å begrense og hindre skader. Du må sørge for at avløp er åpne og ikke frosset igjen. Du bør tømme kjelleren eller få ting opp fra gulvet, sier Therese.

Mange har også fritidsboliger de bør se til, men skadeforebyggeren sier det er vel så viktig at folk hjelper de som ikke fysisk kapable til å gjøre nødvendige tiltak selv.

– Og så bør de som har campingvogner langs sjøer og vassdrag flytte disse til et sikkert område, sier Therese.

Dette må du gjøre om det kommer et flomvarsel

 1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 3. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 4. Ved flomfare, rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
 5. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
 6. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 7. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 8. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 9. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Slik begrenser du flomskadene hvis du allerede er rammet

 1. Sørg for å sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår.
 2. Hold folk unna bygning som kan stå i fare for å rase sammen eller der grunnen kan rase ut.
 3. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper.
 4. Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger og/eller berøringsfare (overledning). Ta derfor ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 5. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 6. Riv ut gulvbelegg/tepper.
 7. Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender vi en takstmann eller en av våre samarbeidspartnere for å vurdere eller utbedre skadene. Ta bilder eller film av skadene. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.
 8. God ventilasjon tørker ut vann. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 9. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.

Kontaktperson

Therese Nielsen
Skadeforebygger, SpareBank 1
Telefon