IPS eller Pensjonskonto – hva bør du velge?

Det å ta valg kan være vanskelig i seg selv av og til. Når du i tillegg skal ta valg som påvirker økonomien din i fjern fremtid, blir det ikke nødvendigvis lettere. Men det er noen vesentlige ting du må tenke over før du velger hvordan du skal spare.

IPS er et bra insentiv til pensjonssparing ved å gi deg skattefordeler når du sparer til pensjon. Du får en skatteutsettelse på 23% av den årlige sparingen din, og kan med det få inntil 9 600 kroner tilbake på skatten til neste år. Du beskattes tilsvarende når du tar ut pengene til pensjon.

Men med IPS binder du også sparebeløpet til pensjon, og kan tidligst starte uttak når du er 62 år. Her står du mye friere når det kommer til Pensjonskonto. Da bestemmer du selv når du ønsker å ta ut beløpet du har spart.

Fleksibilitet kontra skattefordeler

Det ser ut som det er nettopp her, ved bindingstiden, det avgjørende valget tas. En undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av SpareBank 1, viser at skattefradraget er svært attraktivt, men at mange ser ut til å tenke mer kortsiktig om sparingen sin.

– Når vi forteller at sparingen er bundet til pensjon og tidligst kan tas ut ved 62 år, sier 21% at det er mindre aktuelt å starte sparing. Det kan tyde på at mange ønsker mer kortsiktig tilgang på sparepengene sine. For disse vil Pensjonskonto være et bra alternativ, sier Wenche Seljeseth, leder for Pensjon i SpareBank 1.

Slik bør du velge

IPS
Tåler du å binde pengene dine til du er 62 år, er IPS en gunstig sparemåte som sikrer at pengene dine går til det formålet de er tiltenkt. Du får skattefordeler som fritak fra formueskatt, og skatteutsettelse på 23% av den årlige sparingen din. Skatteutsettelsen er et av insentivene til å spare i IPS og vil alltid ligge til grunn, men prosentsatsen kan endre seg frem til du tar ut pensjonen. Det er allerede klart at denne vil være på 23% i 2018.

IPS er noe for meg

 

PENSJONSKONTO
Trenger du derimot litt større fleksibilitet i sparingen din, er kanskje Pensjonskonto alternativet for deg. Sparer du i Pensjonskonto binder du ikke saldoen din, og du velger selv når du ønsker å ta ut pengene. Du har også mulighet til å spare så mye du vil, i motsetning til IPS hvor det ligger en årlig maksgrense på 40 000 kroner.

Pensjonskonto er noe for meg

Derfor må vi spare ekstra til pensjon

Pensjonsreformen som kom i 2011 gjør at vi får mindre i pensjon fra folketrygden. Tidligere undersøkelser har vist at hele 48% av oss har urealistiske forventninger til hvor høy pensjon vi kommer til å få, og mener at pensjonen burde utgjøre minst 70% av lønnen.

Faktum er at for de fleste av oss vil pensjonen utgjøre mellom 50 og 60% av lønnen – om vi ikke sparer i tillegg på egenhånd. Vi kan kompensere for det ved å fortsette å jobbe også etter 67 år, men for de som ikke vil eller kan er rådet å starte sparingen nå.