Mann på pc sjekker aksjesparekonto

Aksjesparekonto har gitt økt konkurranse

Ett år siden aksjesparekonto ble lansert har det blitt mye lettere å flytte penger mellom ulike tilbydere av aksjer og fond. Det har gitt økt konkurranse – til fordel for titusenvis av sparekunder.

Siden 1. september 2017 har privatpersoner kunnet åpne aksjesparekonto for å spare i aksjefond, børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis – uten å betale skatt på gevinsten de flytter inn på kontoen. Den muligheten er det mange som har benyttet seg av.

– Hittil har 80.000 kunder plassert til sammen 14 milliarder kroner i aksjesparekonto hos SpareBank 1 alene. Det er flere enn hos noen andre norske banker, og det synes selvsagt vi er veldig gøy, sier Una Mathisen, fagsjef for sparing i SpareBank 1.

Økt konkurranse
Aksjesparekonto tilbys av samtlige norske banker, og har gjort det mye enklere å flytte sparepenger i aksjer og fond mellom de ulike tilbyderne.

– Vår oppfatning er at dette har vært bra for konkurransen. At det er mange tilbydere og lett å bytte, betyr at det stilles større krav til de som jobber med plassering av penger. Vi må fortsette å levere på avkastning, sier Mathisen.

Les også: Slik utnytter du aksjesparekonto til det fulle

Skattefordel motiverer til sparing

Svært mange av de som har opprettet aksjesparekonto, har valgt å spare fast. Hos SpareBank 1 er det opprettet over 40.000 spareavtaler på ett år.

– Dette viser at kundene ikke bare flytter penger inn på en aksjesparekonto, men at de også sparer fast og langsiktig. Dette forteller oss at skattemessige fordeler motiverer til sparing, sier Mathisen.

Fleksibilitet og muligheter er også større med aksjesparekonto enn med tradisjonelle fond eller aksjekontoer.

– Blant annet kan du tilpasse og fordele sparingen din på ulike fond og aksjer med fulle allokeringsmuligheter når du vil – uten at dette får noen skattemessig konsekvens. Du kan også ta ut det du opprinnelig har satt inn på konto uten å skatte, forklarer Mathisen.

Fritak for skatt på gevinsten du flytter inn i en aksjesparekonto gjelder frem til 1. desember 2018. Du kan fortsatt samle investeringene dine i en aksjesparekonto senere, men da må du som tidligere skatte av gevinsten du har enten du skal flytte eller selge aksjene og fondene dine.

Les også: Fordeler og ulemper med aksjesparekonto