Åtte pensjonsgrep som sikrer deg økonomisk

Tar du disse grepene sikrer du deg høyere pensjon.

Dagens pensjonister har norgeshistoriens beste pensjonsøkonomi, men alle vet at de som kommer etter ikke på langt nær får det samme.

Dagens 50-åringer omfattes fullt ut av den nye folketrygden, som betyr at man ser på opptjening gjennom hele arbeidslivet og ikke bare de 20 beste inntektsårene. Hvis du ikke gjør noe,  vil pensjonen utgjøre 50-60 prosent av lønnen din i dag.

Så hva kan du gjøre for å sikre deg en høyere pensjon? Vi har samlet våre åtte beste råd som gjør at du skal kunne nyte pensjonstiden uten økonomiske bekymringer.

1. Nedbetal gjeld

Det viktigste du kan gjøre er å betale ned gjelden din. Hvis du har et høyt boliglån eller dyre forbrukslån, så er nedbetaling av gjelden din både den beste og den tryggeste sparingen.

Jo mindre gjeld som pensjonist, desto mer penger har du til reiser og opplevelse

2. Stå i jobb så lenge du kan

Jo flere år du arbeider, desto høyere pensjon får du fra Folketrygden og fra arbeidsgiver. I det offentlige betyr det at du minst bør jobbe fram til fylte 67 år, såfremt du ikke går av med AFP ved fylte 62.

3. Jobb fulltid, ikke deltid

Gå over til 100 prosent stilling, hvis du har arbeidet deltid. Dette er spesielt aktuelt i offentlig sektor. Mange i helsevesenet får ofte ikke tilbud om fulltid eller velger å jobbe deltid på grunn av høy belastning eller små barn. Når du kommer i 50-årene bør du vurdere å gå opp i stillingsbrøk.

4. Vær klar over verdien av AFP (avtalefestet pensjon)

Avtalefestet pensjon er en tidlig-pensjonsordning som gir deg rett til å gå av med AFP fra 62 år på visse vilkår. Gjør det kjent med vilkårene for å tilfredsstille kravene. Kravene er ulik fra offentlig til privat sektor. I privat sektor er det blant annet krav til ansettelse hos arbeidsgiver med AFP i sju av de ni siste årene. Finn ut hva denne ordningen konkret betyr for beregningen av din pensjon.

Sjekk også hva kombinasjonen AFP og eventuell tjenestepensjon utgjør hvis du fortsetter å jobbe til du er nærmere 70 år.

5. Samle oppsparte pensjonskapitalbevis 

Har du hatt flere arbeidsgivere? Hver gang du slutter eller bytter jobb får du et pensjonskapitalbevis, som viser din oppsparte pensjonskapital fra denne arbeidsgiveren. Du kan selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal investeres, men for å få en høyest mulig pensjon bør du samle dine pensjonskapitalbevis ett sted. Du får bedre oversikt, lavere kostnader – og en samlet utbetaling ved pensjonsalder.

6. Krav til sammenhengende tjeneste

Sett deg inn i de kravene som gjelder for å opptjene full pensjon. I offentlig sektor er det for eksempel et krav til 30 års sammenhengende tjeneste. Det vil si at et skifte til privat sektor før nådde 62 eller 67 år kan slå negativt ut på pensjonen din.

7. Det er ikke for sent å starte å spare

Det er aldri for sent å begynne å spare til pensjon. Ta de grepene du kan, lite eller mye, alle monner drar. Om du er i starten av arbeidslivet eller på slutten, de grepene du tar i dag, betyr noe.

Se spareveilederen på sparebank1.no/bv for å finne ut hvilket fond som passer deg eller kontakt oss for gode råd om hvordan du kan spare smartere.

8. Øk aksjeandelen i innskuddspensjon

Har du innskuddspensjon gjennom arbeidsgiveren din bør du vurdere å øke aksjeandelen i sparingen din. 1 prosent meravkastning i et arbeidsliv kan utgjøre 20 prosent mer pensjon. Det lave rentenivået gjør det vanskelig å skape god avkastning for pensjonsprofiler med lav aksjeandel.

Du kan enkelt øke pensjonen uten å spare en krone ekstra. Valg av risikoprofil, fordelingen mellom aksjer og renter, har mye å si for hva det blir ut av pengene arbeidsgiver sparer til pensjon for deg.

Les også: Slik får du 4,1 millioner kroner utbetalt når du blir 67 år