Nye lokalkontorer i Holmestrand og Lier

Stor tro på markedet: F.v.  Lokalbanksjef i Drammen og Lier Vidar Løbak, megler EiendomsMegler 1 BV Fredrik Engebråten, regionleder Usbl Buskerud Britt Kåsin, ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal og administrerende direktør i SpareBank 1 BV Rune Fjeldstad.

SpareBank 1 BV satser lokalt, og etablerer bankdrift i Usbl’s kontorer i Holmestrand og Lier. – Dette er interessante vekstområder, og vi vil være fleksible og tilstede for kunden, sier administrerende direktør i SpareBank 1 BV Rune Fjeldstad.


Styrket i markedet
Bankens datterselskap EiendomsMegler 1 BV kjøpte Garanti-kontorene til boligbyggelaget Usbl ved årsskiftet. Selskapene inngikk samtidig en samarbeidsavtale.

Det betyr at SpareBank 1 BV allerede har eiendomsmeglerdrift i Lier og Holmestrand, og skal nå utvide dette til også å omfatte bank. De nye bankrådgiverne vil etablere kontorplass i Usbls lokaler.

– Dette er helt i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad. Satsingen understøtter vår vekststrategi og vårt betjeningskonsept som skal sikre gode relasjoner lokalt og digitalt. Vi har også et godt samarbeid med Usbl og ønsker å utvikle dette videre.

Bedrer medlemstilbudet

Etableringen av bankdrift i disse områdene vil gi både bankkunder og medlemmer i Usbl et bedre tilbud enn i dag. Nærhet, god rådgivning og fleksible digitale og praktiske løsninger er stikkord.

– Usbl har som mål å være best på boligrelaterte medlemsfordeler, og banktjenester er en naturlig del i det. Det at vi nå får SpareBank 1 BV inn i våre lokaler gjør disse tjenestene mer tilgjengelig for våre medlemmer som bor i området, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

Partene ser også nå på muligheten til å samlokalisere flere steder der også SpareBank 1 BV er etablert i dag.

Lokal satsning 

Holmestrand og Lier er attraktive lokale markeder med befolkningsvekst og boligprisvekst. Samtidig benytter vi de nyeste digitale mulighetene innen bankdrift.

– Lokalkontorene i Holmestrand og Lier blir papirløse rådgivningskontorer med fleksible åpningstider, sier Rune Fjeldstad. Vi har allerede kunder i det aktuelle området, og ser at porteføljen vokser. Dette er en viktig satsing for SpareBank 1 BV og Usbl.