Stadig nye kunder og meget god inntektsutvikling

Vokser og satser ytterligere lokalt og digitalt. Nå viser delårsrapporten for annet kvartal at den positive utviklingen i SpareBank 1 BV-konsernet fortsetter og kundemassen øker.

 – Vi er veldig godt fornøyd med inntektsutviklingen og stadig får nye kunder. Vi tar nye markedsandeler og kundetilfredsheten øker. De siste posisjonsmålingene viser at kundene er stadig mer fornøyde med det vi presterer sammen, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad.

Vellykket fusjon
SpareBank 1 BV fusjonerte nylig med SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg og dette er første halvårsrapport etter sammenslåingen. Banken har også åpnet to nye lokalkontorer i henholdsvis Holmestrand og Lier siden fusjonen.

Fusjonen har vært vellykket, resultatene er gode og den underliggende driften er bra. SpareBank 1 BV tar markedsandeler og gjør det godt sammenliknet med andre banker.

Å skape verdier digitalt og lokalt

– Vi er godt posisjonert for fremtiden. Konsernet har en soliditet som gir oss muligheter for vekst og verdiskaping i våre markeder, og det er vi veldig glade for, sier administrerende direktør, Rune Fjeldstad.

– Vi er meget godt fornøyd med resultatet for 2. kvartal som viser at vi har evnet å skape verdier for kundene, lokalsamfunnet og eiere. Vi ser vekst i boliglån og innskudd utover markedsveksten, samt svært god resultatutvikling for konsernets ordinære virksomhet.

Se utfyllende finansiell informasjon i delårsrapporten for 2. kvartal.

Foto: Øivind Munkås, Vestviken 24.