Flere hundre tusen nordmenn vil trolig åpne Aksjesparekonto de kommende ukene

Hva er poenget?

Regjeringen har åpnet opp for Aksjesparekonto slik at det norske folk kan kjøpe og selge fond og aksjer uten at det utløser skatt på gevinst. Regjeringen ønsker med dette å oppmuntre flere til å spare i aksjer og aksjefond.

Fordeler med Aksjesparekonto:

 • Du kan kjøpe og selge aksjefond, egenkapitalbevis og aksjer innenfor Aksjesparekontoen uten å utløse gevinstbeskatning.
 • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet i kontoen uten å skatte. Først når du tar ut gevinst fra aksjesparekontoen begynner du å skatte.
 • Gunstig overgangsregel i 2017 (utvidet til å gjelde ut 2018)*: Du kan flytte dine eksisterende aksjefond og enkeltaksjer inn på Aksjesparekonto uten at det utløser skatt. Du kan spare i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond notert i Norge og EØS.

*Etter at Regjeringen nylig kom med en lekkasje fra statsbudsjettet 2018, blir dette skatteamnestiet utvidet til å gjelde ut 2018, så nå har alle fått litt bedre tid til å tenke seg om på.

Fordeler med Aksjesparekonto i SpareBank 1 BV:

 • Vi gjør det svært enkelt for deg å flytte aksjefondene og aksjene dine til Aksjesparekontoen.
 • Vi gjør det svært enkelt for deg å kjøpe og selge aksjefond og enkeltaksjer innenfor Aksjesparekontoen.
 • Det koster ingenting å ha Aksjesparekonto i SpareBank 1 BV, og det er ingen gebyrer ved kjøp eller salg av fond.
 • Du får tilgang til et bredt fondsutvalg av norske og internasjonale fond.
 • Du får samlet alle dine aksjefond og aksjer på ett sted, og du får full oversikt over dine aksjefond og aksjer på samme sted.
 • Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan opprette Aksjesparekonto i SpareBank 1 BV.
 • Trenger du hjelp kan du få dette hos en av våre sertifiserte sparespesialister på et av våre kontorer. Ta kontakt på telefon 915 02 480 eller møt opp.

 

Vær oppmerksom på:

 • Etter loven opptjenes ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen.
 • Har du aksjer og aksjefond med urealisert tap anbefales det ikke å flytte disse inn i Aksjesparekontoen. Salg utenfor Aksjesparekontoen gir rett til tapsfradrag i salgsåret og salgsbeløpet kan eventuelt overføres til Aksjesparekontoen.
 • Tap ved salg i Aksjesparekontoen føres mot gevinster på andre investeringer.

 

Trykk her for å opprette din Aksjesparekonto!