IPS eller pensjonskonto – hva bør du velge?

Det å ta valg kan være vanskelig i seg selv av og til. Når du i tillegg skal ta valg som påvirker økonomien din i fjern fremtid, blir det ikke nødvendigvis lettere. Når IPS lanseres 1. november, kan du velge mellom to gode ordninger for individuell pensjonssparing.

IPS er et bra insentiv til pensjonssparing ved å gi deg skattefordeler når du sparer til pensjon. Du får en skatteutsettelse på 24% (2017) av den årlige sparingen din, og kan med det få inntil 9 600 kroner tilbake på skatten til neste år.

Men med IPS binder du også sparebeløpet til pensjon, og kan tidligst starte uttak når du er 62 år. Her står du mye friere når det kommer til Pensjonskonto. Da bestemmer du selv når du ønsker å ta ut beløpet du har spart.

Fleksibilitet kontra skattefordeler
Det ser ut som det er nettopp her, ved bindingstiden, det avgjørende valget tas. En undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av SpareBank 1, viser at skattefradraget er svært attraktivt, men at mange ser ut til å tenke mer kortsiktig om sparingen sin.

– Når vi forteller at sparingen er bundet til pensjon og tidligst kan tas ut ved 62 år, sier 21% at det er mindre aktuelt å starte sparing. Det kan tyde på at mange ønsker mer kortsiktig tilgang på sparepengene sine. For disse vil Pensjonskonto være et bra alternativ, sier Wenche Seljeseth, leder for Pensjon i SpareBank 1.

Dette er IPS:

  • 24% av sparebeløpet trekkes fra på skatten*.
  • Du kan spare opptil 40 000 kroner i året. Det vil si at du får igjen 9 600 kroner på skatten hvis du sparer maksimalt beløp.
  • Du må ikke betale formueskatt på det du sparer.
  • Pengene er forbeholdt pensjon. De kan derfor tas ut tidligst ved fylte 62 år.
  • Beskattes som alminnelig inntekt ved uttak (24% i 2017), og ikke som pensjonsinntekt.
  • Utbetalingen må skje over minimum 10 år, og minst til fylte 80 år. Det vil si at om du starter å ta ut pengene når du er 62 år, vil minimum utbetalingstid derfor bli 18 år.

*24% er skattesatsen for alminnelig inntekt i skatteåret 2017. Beløpet man får trukket fra på skatten vil i følge reglene være beregnet ved bruk av denne satsen. Satsen kan endres fra et skatteår til det neste. Det er allerede klart at denne vil være på 23% i 2018.

Slik bør du velge

IPS
Tåler du å binde pengene dine til du er 62 år, er IPS en gunstig sparemåte som sikrer at pengene dine går til det formålet de er tiltenkt. Du får skattefordeler som fritak fra formueskatt, og skatteutsettelse på 24% av den årlige sparingen din. Skatteutsettelsen er et av insentivene til å spare i IPS og vil alltid ligge til grunn, men prosentsatsen kan endre seg frem til du tar ut pensjonen. Det er allerede klart at denne vil være på 23% i 2018.

Pensjonskonto
Trenger du derimot litt større fleksibilitet i sparingen din, er kanskje Pensjonskonto alternativet for deg. Sparer du i Pensjonskonto binder du ikke saldoen din, og du velger selv når du ønsker å ta ut pengene. Du har også mulighet til å spare så mye du vil, i motsetning til IPS hvor det ligger en årlig maksgrense på 40 000 kroner.

Her er en oppsummering av de to:


IPS er noe for meg!

Pensjonskonto er noe for meg

 

Derfor må vi spare selv
Pensjonsreformen som kom i 2011 gjør at vi får mindre i pensjon fra folketrygden. Tidligere undersøkelser har vist at hele 48% av oss har urealistiske forventninger til hvor høy pensjon vi kommer til å få, og mener at pensjonen burde utgjøre minst 70% av lønnen.

Faktum er at for de fleste av oss vil pensjonen utgjøre mellom 50 og 60% av lønnen – om vi ikke sparer i tillegg på egenhånd. Vi kan kompensere for det ved å fortsette å jobbe også etter 67 år, men for de som ikke vil eller kan er rådet å starte sparingen nå.

Kontaktperson

Harald Hautakoski
Fagsjef sparing og plassering
Telefon