Vår neste smartforsikring – smart boligforsikring

Vi tester ny smartforsikring og fortsetter ferden fra skadehåndtering til skadeforebygging.

Ny teknologi har lite verdi om den ikke brukes slik at folk flest får nytte av den. For å sikre at vi velger de rette teknologiene og løsningene trenger vi reell innsikt i kundenes hverdag. Derfor har SpareBank 1 Forsikring denne våren startet en pilot på vår neste smartforsikring – smart boligforsikring.

Forsikrings-teamet har gått i partnerskap med Roost – en amerikansk startup som har spesialisert seg på bruk av enkle og rimelige sensorer til forebygging av skader i hjemmet. Vi vil nå la noen utvalgte kunder teste den smarte teknologien hjemme hos seg selv og gi oss tilbakemeldinger på hvordan de opplever å bruke den.

Nytt, nyttig og nyttiggjort

Løsningen vi tester er et smartbatteri som settes inn i eksisterende røykvarslere, og en smartdetektor som varsler om lekkasjer og fuktproblemer. Ved å koble de opp mot en app på mobilen kan alle i familien enkelt bli varslet om noe er galt og få oversikt over mulige problemer med boligen. På denne måten kan en tidlig oppdage at noe er galt og begrense eventuelle skader.

Dette er ny teknologi som gir økt trygghet og er skadeforebyggende. Vi vet at folk finner denne typen teknologi nyttig for egen og familiens trygghet, og nå må vi se om folk faktisk vil nyttiggjøre seg av løsningen. Vi tester derfor hvilke forventinger kundene har, hvordan de opplever det er å ta løsningen i bruk og om dette gir den opplevde tryggheten som vi som forsikringsselskap ønsker å tilby.

Raskere innovasjonsprosesser

I samarbeid med Roost har vi gått fra idé til pilot på svært kort tid sammenlignet med tradisjonelle prosesser. For smart bilforsikring brukte vi bare et halvt år, nå satser vi på å være klar i løpet av noen måneder. Gjennom å satse på enkle prosesser og løsninger sikrer vi at vi raskt er ute hos kundene for å hente tilbakemeldinger. Vi vet at de beste løsningene ikke blir til internt, men i møte med kundene.

Dette er slik innovasjonsteamet i SpareBank 1 Forsikring jobber med utvikling og vurdering av nye løsninger. Ideene kommer både fra teamet, andre medarbeidere og selvsagt fra kundene. Teamet jobber uavhengig og har beslutningsmyndighet over hvilke løsninger vi mener det er smart å gå videre med. Dette sikrer at innovasjonsprosessene går mye raskere enn tradisjonelle prosesser.