Faggrupper, programmering og pizza!

For en liten stund siden samlet en del medlemmer av SpareBank 1 Forsikring sin Java-faggruppe seg for å lære litt mer om Kotlin (programmeringsspråk), spise pizza og være sosiale. Det var både lærerikt, morsomt og velsmakende! Det høres vel gøy ut, men hvorfor skal det egentlig lages faggrupper? Hvorfor er det viktig å ha en faggruppe, og hva kan både ansatte og firmaet få ut av det?

Dele erfaring og kunnskap

Det skjer ofte at det jobbes isolert i små grupper når flere er samlet i et prosjekt. Det kan være et problem at mye av læringen og erfaringen som skjer i prosjektet ikke blir delt videre med andre utviklere i bedriften, for eksempel når dyktige ansatte bytter beite.

En fin måtte å dele kompetanse på, og sørge for at den bli værende i bedriften, er derfor å ha en eller flere faggrupper. Disse faggruppene kan brukes som plattformer for å diskutere utvikling og teknologivalg med andre utviklere, slik at alle kan dra nytte av hverandre sine erfaringer.

Motivasjon til kompetanseheving

Alle utviklerne må være med å bidra til gruppens kompetanseheving, og de kan selv velge hvilke områder de ønsker å bli bedre på. Da kan det brukes tid på å lære noe nytt,  og i etterkant presentere eller organisere en workshop, for å kunne dele videre det gruppen har lært. Jobbing i faggrupper er lærerikt, motiverende og det gjør arbeidsdagen mer trivelig.

Resultatet av dette er mer kunnskapsrike utviklere, og at prosjekter kan dra nytte av kompetansedeling på tvers. Det bør også vurdere å se nærmere på muligheten til å invitere konferansebidrag, eller bare prøve ut noe nytt i fellesskapet som er gjennomtenkt på forhånd.

Lære om ny teknologi

Vi må alltid utforske ny teknologi for å se om den kan øke kvaliteten i løsningene våre. Veldig ofte har utviklerne fullt fokus på daglige oppgaver og å levere kode til produksjon, og det er ofte vanskelig å prioritere dette. I fagruppen får de derimot rom til å jobbe med ting utenfor prosjekt – som å utforske ny teknologi.

Felles utvikling av biblioteker / rammeverk

I faggruppen kan medlemmene diskutere behov for felles biblioteker og rammeverk, og jobbe sammen med å utvikle disse.

Bli bedre kjent

Faggruppen er en fin arena til å vise egen kode til flere utviklere og å gjøre flere kjent med ditt prosjekt, teknologivalg osv. Når man sitter i prosjekt er det ikke så ofte man snakker med kollegaer i andre prosjekter.  I faggruppen kan vi bli bedre kjent som vil gjøre kommunikasjon i arbeidsvherdagen mer effektiv. Det er alltid enklere å snakke direkte med folk du kjenner godt.

Vi håper at disse argumentene har overbevist deg til å bidra i en faggruppe, og har du ikke en faggruppe innen ditt fagfelt: Start en!