Nytt samarbeid med teknologi-gründer

Foto: F.v administrerende direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad og CEO i Auka, Daniel Döderlein.

SpareBank 1 BV og teknologi-grunder Daniel Döderlein går inn i et samarbeid for og å skape enda bedre løsninger for kunder lokalt. Samtidig kjøper SpareBank 1 BV aksjer i selskapet.

– Det er viktig for oss å tilby smarte digitale tjenester som gjør hverdagen enklere for kundene våre. Vi tror samarbeid med nye og innovative selskaper er riktig måte å møte den nye digitale virkeligheten på, sier administrerende direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad.

– Det er interessant for oss å samarbeide med banken. Banktjenester er i enorm endring og dette store skiftet er drevet av teknologi – og her kan vi bidra, sier CEO og grunder i Auka, Daniel Döderlein.

Innovasjon og nye samarbeidsformer
Det ble nylig kjent at SpareBank 1 BV setter av 75 millioner til innovasjon for å utvikle nye tjenester som kundene vil ha, og bidra til næringsutvikling i lokalsamfunnet.

– Samarbeidet med Auka er en del av denne satsingen, forteller Rune Fjeldstad. 

SpareBank 1 BV kjøper aksjer for 15 millioner i Auka, som tilsvarer en eierandel på ca. fire prosent.

– Vi ser på dette som en god investering, og det strategiske samarbeidet skal hjelpe oss til å utvikle nye tjenester i vårt lokalmarked på mobile flater. Vi kjenner hverandre godt fra tidligere samarbeid, og vet hva Daniel og Auka står for, sier Fjeldstad.

– Vi skal hente mellom 5 og 7 millioner euro, forteller Daniel Döderlein.

– At SpareBank 1 BV signaliserer at dette er en god investering er gunstig for oss. Vi er en kompetansebedrift, og SpareBank 1 har benyttet vår kompetanse tidligere.

SpareBank 1 kjøpte den norske delen av Döderleins selskap mCASH i 2015, mens gründeren fortsatte sin internasjonale satsing under selskapet Auka. mCASH har senere gått sammen med Vipps.

Ny bankvirkelighet
I dag ser man et økende samarbeid mellom banker og finansiell teknologi, “fintech”, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi trenger teknologikompetanse for å henge med i den nye bankvirkeligheten, og Auka er langt fremme utviklingsmessig på fintech, sier Rune Fjeldstad. – Hovedtyngden av utvikling av nye innovative kundetjenester vil fortsatt foregå gjennom Sparebank 1 – alliansen, og vi er stolte av å kunne tilby Norges beste mobilbank.

– Auka jobber internasjonalt og leverer tjenester og teknologi i samarbeid med banker internasjonalt innen mobilbetaling, sier Daniel Döderlein. – Når det gjelder BV vil samarbeidet og utviklingen handle om andre ting enn mobilbetaling.

Hva handler dette om i praksis?

– Det er for tidlig å si, svarer de begge.

– Det nye PSD2-regelverket utfordrer bankene og her er det samtidig mange muligheter til spennende nye løsninger, avslutter Rune Fjeldstad.

Kontaktinfo:
Administrerende direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad, 900 79 017
CEO og grunder i Auka, Daniel Döderlein, 900 17 777