Nå kan du se Sbanken-kontoen din i SpareBank 1s nett- og mobilbank

Med Sbanken med på laget, tar SpareBank 1 BV nå et stort steg mot å samle alle bankkontoene dine i én felles oversikt – uavhengig av hvor du er kunde.

Er du kunde både i SpareBank 1 BV og Sbanken, kan du nå se begge kontoene dine i nett- og mobilbanken til SpareBank 1 – og omvendt. Fra før kan du også hente inn kontoer fra andre SpareBank 1-banker.

– De aller fleste nordmenn er kunde hos minst to banker. Nå vil vi gjøre det lettere for folk å få oversikt over økonomien sin, uavhengig av hvor mange kundeforhold de har, og hvor, sier Thomas Allan Nygaard, produkteier for digitalbank i SpareBank 1.

I første versjon av løsningen vil du kunne se saldo, kontonummer og navn på bank. Etter hvert vil det også bli mulig å se transaksjoner og gjøre betalinger på tvers.

– Dette vil for eksempel være nyttig for familier der medlemmene er kunder i ulike banker. Med tilgang til alt i én løsning, blir det mye lettere å dele og ha oversikt over familiens samlede økonomi, sier Nygaard.

Tar nytt lovverk på forskudd
Samarbeidet med Sbanken springer ut av PSD2-direktivet fra EU, som etter planen skal bli norsk lov en gang i 2019. Den nye loven vil pålegge bankene å slippe til både konkurrerende banker og andre aktører, slik at nordmenn kan benytte andre tilbydere av betalingstjenester enn kun banken de er kunde hos. Dette skal legge til rette for både økt konkurranse og innovasjon.

– PSD2 vil bli et paradigmeskifte i bankbransjen i Norge. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen, og sammen med Sbanken skal vi nå teste, utvikle og lære, med mål om å tilby kundene den beste bankopplevelsen også i fremtiden, sier Baard Slaattelid, direktør for Banking as a Service i SpareBank 1.

Nye muligheter og bedre kundeopplevelser
PSD2 omtales ofte som bankenes største utfordring. Regelverket legger press på de tradisjonelle forretningsmodellene, og konkurranse fra nye aktører spås å føre til tap av inntekter for bankene. Slaattelid ser imidlertid ikke på dette som en trussel.

– Snart blir det mulig for nordmenn å velge nettbank eller mobilbank basert på hvor bra selve løsningen er, ikke bare hvor de er kunde. Dette utfordrer det tradisjonelle tankesettet og åpner for helt andre muligheter, spesielt når andre tilbydere av betalingstjenester kommer til.

Han trekker fram store, globale selskaper som Google, Facebook og Apple, i tillegg til helt nye, spesialiserte aktører, som eksempler på tjenester som vil kunne hentes inn i nett- og mobilbanken i fremtiden.

– Når andre tilbydere av betalingstjenester kan utføre kundenes betalinger eller sammenstille deres kontodata, må vi sørge for å fortsette å levere de beste og mest kundevennlige løsningene. Det tror vi at vi skal klare, sier Slaattelid.

Om PSD2

PSD2 er et EU-direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Intensjonen med regelverket er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto, samt bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører og ytterligere harmonisere regelverket i EU.

Med PSD2 må bankene tilpasse sine konto-tjenester, slik at kunden kan benytte andre tilbydere av betalingstjenester for å utføre sine betalinger eller sammenstille sine kontodata. De nye aktørene vil legge til rette sine tekniske løsninger slik at disse kommuniserer med bankenes systemer.

Det betyr at de må innfri alle kravene i PSD2s med hensyn til sikkerhet, rapportering, ansvarsregulering, og forbrukerrettigheter.

I Norge forventes det at PSD2 vil bli tatt inn i lovverket tidlig i 2019.

Kilde: Finanstilsynet