– Nå er regnskap gøy!

Det sier daglig leder i SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS, Birgitte Feen. Vi tilbyr heldigitale løsninger som kundene våre ser verdien av hver dag.

– Og med full kontroll på økonomi og likviditet, kan kundene våre bruke fokus og energi på egen kjernevirksomhet. Kunder melder tilbake at regnskap faktisk er gøy, nå som de er oppdaterte til enhver tid.

2018 var et aktivt og spennende år for SpareBank 1 Regnskapshuset BV. Birgitte Feen gleder seg over å være leder for 42 dyktige ansatte og ser tilbake på et svært aktivt år. Vi har fått flere nye kunder og spesielt hyggelig er det at årets kundeundersøkelse gav oss rekordhøy skår.

For 2019 ønsker hun selvfølgelig ytterligere vekst og de ansatte gleder seg til å bistå enda flere kunder over i digitale løsninger. Dette er nåtiden og vi skal hjelpe kundene våre å se verdien av dette. Vi skreddersyr løsninger, tilpasset hver kundes behov og tror at nettopp det er en av våre suksessfaktorer. Noen kunder ønsker å outsource alt innen regnskap og lønn, mens andre ønsker seg en arbeidsdeling og gjøre noe selv. Vi er systemuavhengige og finner det systemet som passer kunden og bransjen best. Vi etterstreber å være gode rådgivere for våre kunder og holder oss løpende oppdatert på stadig endringer i lovverket. Fra 2019 gjelder blant annet nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter i arbeidsforhold. Da bistår vi våre kunder rundt deres forpliktelser som arbeidsgiver.

Det er spennende å være en del av konsernet SpareBank 1 BV; dette gir tyngde og troverdighet ute i markedet, som til tider er preget av sterk konkurranse. Ikke alle er klar over at SpareBank 1 BV også tilbyr regnskapstjenester; og ekstra moro er det når bedriftskunder også benytter kompetansen til bankens datterselskap, sier Feen.

Med sin positive energi og smittende humør, er det ikke vanskelig å forstå at Birgitte Feen er opptatt av sine ansatte. De som jobber hos oss er våre viktigste ressurser, uten de er vi ingenting, sier hun. Hun elsker jobben sin og ønsker å være en synlig og tydelig leder. Hun har en åpen og nær dialog med alle rundt seg og mener at alle ledere har et bedre beslutningsgrunnlag om man kjenner sine medarbeidere godt.

På fritiden liker den aktive 50-åringen å være på hytta med sin bedre halvdel. Men det er ikke alltid så lett å få tiden til å strekke til, siden de begge er svært aktive og engasjerte i jobb og foreningsliv. Birgitte Feen er blant annet styremedlem i Sandefjord Næringsforening og president i Sandefjord Rotary Klubb. Så Sandefjordsjenta setter tydelige spor hver dag.