Nytt regelverk om innskuddsgarantien

Bakgrunnen for det nye regelverket er et revidert EU-direktiv og påfølgende endringer i finansforetakslovens bestemmelser om innskuddsgaranti.

– Nytt regelverk for bankenes innskuddsgaranti trådte i kraft fra nyttår. Tidligere garanti på 2 millioner kroner videreføres i tillegg til nye regler som dekker ubegrenset beløp ved særlige livshendelser, forteller sparesjef i SpareBank 1 BV, Harald Hautakoski.

Utvidet garanti

Formålet med endringene er å harmonisere regelverket på tvers av landegrenser og styrke forbrukerbeskyttelsen. Endringene trådte som nevnt i kraft 1. januar 2019.

– Vi er opptatt av at sikringsbeløpet forsetter på dagens nivå, og er glade for utvidelsen av garantien som sikrer kundene våre ved særlige livshendelser som boligsalg, arv og forsikringsutbetalinger, avslutter Hautakoski.

Kort oppsummert innebærer de nye reglene om innskuddsgarantien at:

  • Garantibeløpet for innskytere i Norge vil fortsatt være på to millioner kroner per kunde per bank. Det er ikke endelig avklart om beløpsgrensen i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100.000 euro. Les mer om beløpsgrensen under spørsmål og svar hos Bankenes sikringsfond.
  • Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling er syv arbeidsdager.
  • Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Slike innskudd blir utbetalt i løpet av tre måneder.

Bankenes sikringsfond har laget en film som enkelt forklarer hvordan innskuddsgarantien fungerer etter endringene:

Kontaktperson

Harald Hautakoski
Sparesjef
Telefon