Svært godt resultat og rekordutbytte

– Et godt resultat gir oss muligheten til å satse ytterligere på å være en støttespiller for vekst i lokalsamfunn og næringsliv de stedene vi er representert, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad. I dag legges delårsrapporten for 4. kvartal 2018 frem.

Svært godt resultat og rekordutbytte
SpareBank 1 BV leverer et årsresultat på 596 millioner etter skatt, har sterk vekst og svært lave tap. Gevinst ved salg av bankens eiendommer og avvikling av ytelsespensjon gir store ekstraordinære inntekter i 2018. Konsernet har god soliditet og er godt rustet for videre vekst.

Videre foreslås styret et rekordstort utbytte på kr 2,95 pr egenkapitalbevis, noe som igjen vil komme lokalsamfunnet til gode. De største eierne er bankens to stiftelser som dermed har enda flere midler som kan disponeres til samfunnsnyttige formål i lokalområdene.

– Det er helt avgjørende for oss å skape gode resultater for å kunne ha midler til å utvikle oss videre og vokse i takt med kundens behov. Samtidig kan vi på denne måten være en aktiv medspiller gjennom å bidra til nærings- og boligutvikling i våre markedsområder, sier Rune Fjeldstad.

Fortsatt sterk kundevekst

Det fortsetter å strømme nye kunder til SpareBank 1 BV. Banken har en utlånsvekst på 8,2 prosent, noe som er godt over markedsveksten på 5,4 prosent. Det har også vært god innskuddsvekst i 2018, spesielt gjennom bankens nye spareprodukter MesterSpar og GenerasjonSpar som ble lansert i fjor høst

– Vi er veldig godt fornøyd med at kundene ønsker å komme til oss. Vi vil fortsette å møte deres behov blant annet ved å investere ytterligere i nye digitale løsninger samtidig med relevant og god personlig rådgivning lokalt, sier Rune Fjeldstad.

Når det gjelder fremtidsutsiktene tror han på lav og stabil arbeidsledighet, et stabilt boligmarked, optimisme i næringslivet og god vekst i norsk økonomi i 2019 – selv om internasjonal uro og lavere vekst i Europa skaper noe usikkerhet på noe lengre sikt

For ytterligere informasjon, se vedlagte delårsrapport, eller kontakt:

Administrerende direktør Rune Fjeldstad, telefon 90 07 90 17
Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen, telefon 91 32 21 37