Folk møter renteøkningen rolig

I dag kunngjorde Norges Bank at styringsrenten heves med nye 0,25 prosentpoeng. Norske boliglånskunder tar oppgangen med ro, ifølge en fersk undersøkelse fra SpareBank 1.

Lasse Olsen, direktør personmarked.

– Renteoppgangen er som ventet, og det ser ikke ut til å komme som noe sjokk på folk flest, sier direktør for personmarkedet i SpareBank 1 BV, Lasse Olsen.

– Selv om høyere rente betyr noe høyere utgifter for boliglånskunder, er det viktig å huske på at en renteoppgang er et godt tegn for norsk økonomi generelt. Norges økonomi er god, og da er det mindre behov enn tidligere for å holde renten kunstig lav, forklarer han.

Norges Bank har tidligere antydet at renten ville settes opp litt til, og ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av SpareBank 1, var de de fleste nordmenn forberedt på dette. Mer enn syv av ti (72 prosent) av nordmenn med boliglån har på forhånd svart at de tror renten vil gå opp. Forrige renteøkning kom for seks måneder siden.

Ingen stor forbruksendring

På spørsmål om hvilke endringer man vil gjøre dersom renten går opp, svarer i overkant av seks av ti nordmenn at de ikke kommer til å gjøre spesielle endringer i eget forbruk. Nærmere 2 av 3 med boliglån (63 prosent) oppgir at renteutgiftene kan øke med 2.000 kroner eller mer per måned, uten at de må kutte i andre viktige utgifter.

En renteøkning på 0,25 prosentpoeng vil bety en økning i utgifter på inntil 2.500 kroner i året for hver million du har i gjeld før skatt. Et boliglån på to millioner kroner vil eksempelvis bli inntil 5.000 kroner dyrere i året.

Unngå pengestress

Det er ventet at norske banker følger opp renteøkningen i Norges Bank med en tilsvarende økning i boliglånsrenta, selv om denne fortsatt kan sies å holde et historisk lavt nivå.
– Dersom dette medfører behov for noen omdisponeringer for deg, er det lurt å forberede seg på det nå, sier Lasse Olsen. – Ved å få oversikt over hva man pleier å bruke penger på, vil mange kunne finne utgifter som er lette å kutte ned eller kutte ut. Da blir renteoppgangen enklere å håndtere og man slipper å kutte i sparing – som skal være en ekstra buffer og sikkerhet for familien, sier han.

Kontaktperson:
Direktør for personmarkedet i SpareBank 1 BV, Lasse Olsen, telefon 922 45 084.