SpareBank 1 med digital nødhjelp til oppstartsbedrifter

Etablering av nye virksomheter har stor betydning for fremtidens verdiskaping og vekst i Norge, men hittil har det ikke eksistert enkle, sømløse fulldigitale løsninger som inneholder alt du trenger for å etablere en bedrift i Norge. Det markerer «Starte bedrift» fra SpareBank 1 slutten på.

– I vårt markedsområde i Buskerud og Vestfold har vi som mål at 30% av alle oppstartsbedrifter i 2019 bruker den nye digitale løsningen på våre nettsider, sier Lise Maren Brock Tynes, banksjef bedrift for Buskerud i SpareBank 1 BV.

Satser på norske gründere

SpareBank 1 har i dag 21 prosent markedsandel i bedriftsmarkedet, og satser tungt på å gjøre det så enkelt som mulig for norske etableringsspirer å starte egen bedrift. Som et ledd i denne satsningen er vi nå, som første i landet, ute med en digital løsning som inneholder alt for å få bedriften opp og stå.

– Mange lar det bli med drømmen, fordi veien til målet rett og slett er for kompleks. Det er krevende å starte for seg selv, men det er svært uheldig om prosessen setter en stopper for at de gode ideene får se dagens lys. Nettopp derfor lanserer vi nå en ny digital løsning som gjør det superenkelt å starte opp, sier Lars Bustgaard, prosjekteier for bedriftssatsingen i SpareBank 1-alliansen.

Effektiviserer prosessen betraktelig

Å starte bedrift i Norge har historisk vært en svært tidkrevende affære, preget av manuelle, kompliserte rutiner, utallige formaliteter og ulike instanser å forholde seg til. Tiden det har tatt å starte bedrift i Norge har tidligere tatt tre uker. Med ny digital løsning fra SpareBank 1 tar det nå kun 13 dager i gjennomsnitt å være oppe og stå.

– Det unike med løsningen er integrasjonene med offentlige myndigheter og bankenes egne løsninger, og den tilfredsstiller alle krav – også om anti-hvitvasking og automatisk lagring av data. For første gang har dessuten hele prosessen med å etablere en bedrift blitt fulldigital, som også bidrar til å redusere tidsbruken betraktelig, forteller Bustgaard.

Allerede på vei til å bli en suksess

Løsningen, som går under navnet «Start bedrift», er allerede på vei til å bli en suksess. Så langt i år har 1.139 bedrifter sett dagens lys i Brønnøysund gjennom løsningen, som er en markedsandel på 14,1 prosent. Bustgaard mener det er et tydelig signal på at det har vært et skrikende behov i bransjen.

– Dette er intet mindre enn fabelaktige tall, og viser at vi har truffet en nerve hos norske oppstartsbedrifter. Vi har store ambisjoner for den nye satsningen fremover, og har stor tro på enda større andel når fokuset på løsningen og markedsaktiviteter settes i gang utover våren. Det uttalte målet samlet sett er tretti prosent av oppstartsbedriftene og «Starte bedrift» skal støtte opp under denne målsetningen, avslutter Bustgaard.