Reisebrev: Amsterdam


Folks endrede atferd og livsstil gjør at også forsikring endrer seg. Hva er trendene og hva kan folk forvente seg av forsikringsløsninger i tiden som kommer?

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og Fremtind ble født.

I mai deltok Fremtind på konferansen Connected Insurance Europe i Amsterdam. Konferansen handlet om bruk av IOT (internet of things) i forsikring, med tilhørende tema og aktuelle perspektiver. Connected Insurance blir stort sett omtalt som smarte forsikringer her på berget.

Det gjennomgående temaet på årets konferanse var hvordan vi kan bruke teknologi for å forstå kundenes behov og atferd bedre enn det teknologien har tillatt oss frem til nå. Vi ønsker å forstå bedre slik at vi bedre kan forutse både behov og hva som kan skje og deretter påvirke med mer relevante kundeopplevelser og skadeforebygging i tilnærmet sanntid.

Her kommer noen trender og eksempler på hva folk kan forvente av forsikringsselskapene fremover.

Folk lever lenger. Men vi blir ikke friskere.

«Vi tar livet av oss selv. Vi lever lenger – men vi lever syke.»
Peter Stockhammer, Generali Vitality, Managing Director

Forsikringsselskapene i Europa legger mye krutt i utvikling av person- og helseforsikringer. Vi ser inntog av ny helseteknologi, og folks livsstil og vaner er i endring. Vi lever lenger, men vi blir ikke nødvendigvis friskere. Mye tyder også på at det blir flere med kroniske sykdommer, og flere med psykiske lidelser.

Det blir derfor stadig flere hjelpetrengende og mange av disse må belage seg på å få hjelp hjemme – fordi det ikke nødvendigvis er plass til alle på sykehus og sykehjem.

I en tid hvor offentlig helsevesen i flere europeiske land er svekket og priser på helsetjenester går opp, har forsikringsselskapene i samarbeid med andre mulighet til å påvirke både den enkeltes hverdag og bidra til bedre folkehelse.

Forsikringsselskapene, særlig de store, som Generali Vitality og Zurich, møter trendene med å bli folks velferdspartnere. Det gjør de ved å utvikle plattformer, apper og økosystemer som blant annet:

 1. Lar deg gjennomføre enkle helsesjekker og ta en status på hvordan det står til med kroppen din (bilde generali vitality)
 2. Hjelper deg med forbedre helsen og livsstilen din
 3. Belønner deg om du forbedrer livsstilen din gjennom poeng og spillifisering (gameification)

Målet er å forebygge og begrense sykdommer, spesielt livsstilsykdommer, og holde folk i arbeid så lenge som mulig. Det er bra for folkehelsa, for helsevesenet og for forsikringsselskapene.

Noen andre innovasjoner innenfor helse og forsikring:

 • Forebygge psykisk helse blant medarbeideren: Tackle your feelings
 • «Spillifisert skritteller» – hvor selskapene (som Yulife) belønner deg med poeng (Yucoine) som du kan bruke mange måter, hos for eksempel Amazon, iTunes eller Nike.

Fremtind er langt ifra sikre på at såkalte «wearables» – treningsklokker og apper – er veien å gå når vi utvikler smart helseforsikring.

«Skal vi påvirke folkehelsen må vi lage
løsninger som engasjerer mange, ikke bare de sunne og spreke.»
Svein Skovly, Leder innovasjonslab Fremtind

Som forsikringsselskap har vi mulighet til å redusere forskjeller i samfunnet. De med mindre ressurser har mindre trygge biler, de har ikke avanserte alarm- og varslingssystemer i boligen, og de lever ikke like sunt som de ressurssterke.

«Med nye smarte forsikringer bruker vi teknologi og data for å motivere til og
belønne trygg atferd. Vi kan tilby gi trygghetsløsninger til det store flertallet,
ikke bare de som har råd til nye biler og den nyeste teknologien.»
Svein Skovly, Fremtind

Foto: Svein Skovly, Fremtind.

Data har verdi: For kundene, for samfunnet og for forsikringsselskapene

I smarte forsikringer ligger det alltid et element av deling av data. For eksempel atferdsdata om hvordan du kjører bil eller hvordan du lever livet ditt.

Når det kommer til folks holdning til datadeling er det store forskjeller mellom europeiske land på kontinentet og Norge. Du skal ikke langt utenfor Norden før selskapene har lavere terskel for å ta i bruk kundedata i sine løsninger. I Amsterdam ble 3 suksessfaktorer løftet som kritiske for at folk vil dele data:

 • Data må brukes til å lage verdiskapende løsninger.
 • Data må brukes til å skreddersy løsninger og gi fordeler for den enkelte kunde.
 • Forsikringsselskapene må evne å bruke og håndtere dataene på en skikkelig måte.
  (Her snakker vi om åpenhet og det mange litt upresist kaller compliance. En forklaring på det ordet er at vi etterlever lover og regler – også det siste direktivet (GDPR) som har som mål å ivaretar kundenes frihet og rettigheter når det kommer til bruk og deling av data.)

«No insurance please! Ingen liker forsikring (men folk må ha det).
Så det vi tilbyr må ikke minne om forsikring. Vi må pakke det inn smart (…) og løse problemer for kundene, gratis.»
Robin Keira. Digital Scouting.

For Fremtind handler deling og bruk av kundedata blant annet om:

 • Åpenhet og tilgjengelig informasjon om hva vi bruker data til
 • At data må gi verdi til både kunden, samfunnet og oss
 • At vi ikke samler og bruker mer data enn vi det vi trenger

Smarte forsikringer: Peace of mind

Smarte forsikringer handler ikke om duppeditter og teknologi. Det handler om kundenes behov, opplevelser og engasjement. Det handler om bedre helse, bedre trafikksikkerhet og tryggere hjem. Smarte forsikringer gir færre skader, mindre svindel og det bidrar til mindre stress for kundene.

«Når alt kommer til alt handler smarte forsikringer om «peace of mind»
David Henry, Roost Home Telematics

Vi tror kundene kan forvente noen av disse løsningene i tiden som kommer:

Økosystemer for smarte hus. Forsikringsselskapene går sammen med leverandører som tilbyr produkter som fuktmålere, elektroniske dørlåser, smarte stikkontakter og andre tilkoblede sensorer på 4- og 5G, wifi eller smalbånd (Narrow-band).

De umiddelbare fordelene er færre skader og økt trygghet for huseiere.

I tillegg vil kundene og forsikringsselskapene få nyttige data om husets tilstand, som inneklima (fukt, temperatur) og hvordan været påvirker dette. Og vær har vi mye av i Norge.

Det kan også bety at du vil vite når huset trenger viktig vedlikehold, for eksempel om du bør gjøre noe med ventilasjonssystemet ditt. Disse dataene er også verdifulle ved salg av boligen, og forsikringsselskapet ditt kan sette et kvalitetsstempel på at de ikke er tuklet med.

Nye forsikringsløsninger innenfor mobilitet – både til lands og vanns. Det vil fortsatt være «vanlige» bilforsikringer på markedet en god stund til, men endrede vaner innenfor bruk av bil gjør at vi får flere skreddersydde løsninger.

Bileierne kan forvente forsikringsplattformer hvor (merke)verkstedet kan fjerndiagnostisere bilen din: Trenger den service eller reparasjon, eller ikke? Her vil forsikringsselskapene enten bruke en såkalt smartplugg i diagnoseporten på bilen, eller kun mobilen som sensor. Fremtind beveger seg nå mot den siste.

Les om hvordan Fremtind videreutvikler sin smarte bilforsikring.

Bileierne kan forvente løsninger hvor bilen (og din mobil) er betalingsmiddelet på parkeringsplasser, bensinstasjoner, i drive-in på McDonalds og ved bomstasjoner.

Båteierne kan forvente båtforsikringer med sensorer som blant annet varsler ved sammenstøt (G-krefter) eller om vann trenger inn i båten.

Og selvsagt kommer «on-demand» og en-dags-forsikringer når du skal dele eller leie bil for en kortere periode.

Foto: Internet of things, Amsterdam.

Hvem lykkes: Et spørsmål om ledelse

For å lykkes med å skape fremtidens forsikringsløsninger – som kunden vil ha – kreves lederskap og visjoner. Det mener Tony Boobier, forfatter av blant annet «Analytics for Insurance: The Real Business of Big Data» (2016) og «Advanced Analytics and AI: Impact, Implementation, and the Future of Work» (2018)

«Selskapene kan ikke digitalisere dagens forsikring – de må endre modellene.
En må ha vilje til å endre forretningen sin, forstå ny teknologi,
og en kan ikke gjøre alt selv.»
Tony Boobier, forfatter.

Graham Proud, ansvarlig for Connected Insurance Europe 2019, mener selskapene som lykkes er de med en fordomsfri toppledelse som er åpne for nye ideer. Selskapene som lykkes aksepterer endring og investerer i teknologi og kompetanse.

Foto: Graham Proud, Insurance Nexus

«Kundene forventer at forsikringsselskapene lytter til dem, tilpasser seg deres livsstil og hjelper de med å ta valg for en enklere hverdag.»
Graham Proud, Insurance Nexus, ansvarlig for Connected Insurance Europe

Fakta
Connected Insurance Europe samler brorparten av forsikringsselskapene i Europa og teknologiselskaper, som enten har lang eller kort erfaring med smarte forsikringer.