Vi investerer i medarbeiderne

Programmet «Medarbeiderskap» er i gang i SpareBank 1 BV. En investering i alle ansatte og en bevisstgjøring av roller og kultur.

Det er selskapet Dale Carnegie som er ansvarlige for opplegget som pågår det neste halvannet året.

Gode relasjoner og et godt sted å jobbe
Grunnsteinen er kommunikasjon og relasjonsfokus, og alle ansatte i konsernet skal være med.

– Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, og jeg er sikker på at dette vil komme alle til gode, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad.

Når folk trives på arbeidsplassen skapes gode relasjoner internt og eksternt for ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

– Vi ønsker å skape en felles kultur for alle på tvers i konsernet – i ulike byer og med ulike arbeidsoppgaver, sier Fjeldstad.

Programmet fokuserer på mennesket, og skal styrke de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Det legges opp med praktisk trening, og bunnbjelken er kommunikasjon. Mellom samlingene jobber medarbeiderne sammen i coachingteam på tre og tre.

– Dette skal bygge opp under våre verdier som er: LÆRENDE – ENGASJERT – NÆR, sier Rune Fjeldstad.