Foto fra venstre: Ola Amundsen, daglig leder i EiendomsMegler 1 BV og Rune Fjeldstad, adm. dir. i SpareBank 1 BV.

Godt resultat og optimisme i boligmarkedet

Foto fra venstre: Ola Amundsen, daglig leder i EiendomsMegler 1 BV og Rune Fjeldstad, adm. dir. i SpareBank 1 BV.

Stadig flere kunder og godt resultat for SpareBank 1 BV første halvår 2019. Konsernets meglerselskaper kan melde om god fart i boligmarkedet.

Administrerende direktør Rune Fjeldstad er fornøyd med utviklingen:
– Et godt resultat gir oss muligheten til å fortsette og møte kundenes nye behov, og være en støttespiller for vekst i lokalsamfunnet de stedene vi er representert, sier han.

Kundevekst og rekordsparing

SpareBank 1 BV leverer et resultat etter skatt på 315 millioner kroner det første halvåret i år. Utlånsveksten i personmarkedet er økende i det siste kvartalet, og har vært på hele 7,1 prosent de siste 12 måneder – mens den generelle markedsveksten var på 5,5 prosent.

Konsernet er solid og har meget god likviditet ved utgangen av andre kvartal. Det har vært rekordstor innskuddsvekst på 12,6 prosent de siste 12 måneder – noe som skyldes stor interesse for våre nye spareprodukter.

– Vi vil fortsette vår satsing med å investere i nye digitale løsninger kombinert med personlig og relevant rådgivning lokalt, sier Rune Fjeldstad.

– Det er gode utsikter i konsernets markedsområder med lav arbeidsledighet, et stabilt boligmarked og gode rammevilkår for lokalt næringsliv, sier han.

God fart i boligmarkedet

Det er optimisme også blant meglerne: Datterselskapene Eiendomsmegler 1 BV og Z-Eiendom melder om god oppdragsmengde og bra fart i boligmarkedet, og har begge inntektsvekst sammenliknet med i fjor.
   
– Vi er godt fornøyde med omsetning og oppdrag, sier daglig leder i Eiendomsmegler 1 BV, Ola Amundsen. – Det er god aktivitet i markedsområdet vårt.

Daglig leder Tom Arild Henriksen i Z-Eiendom bekrefter trenden og utviklingen.

– Boligmarkedet har en god utvikling og er stabilt, og vi ser ikke for oss store endringer i markedet fremover, sier han.

Konsernets to meglerselskaper har formidlet 1256 boliger i første halvår i år – litt flere enn samme periode i fjor. Snittprisen er på nesten 3,3 millioner for boliger formidlet av Z-Eiendom litt under 3 millioner for EM 1 BV.

Eiendomsmegler 1 BV har markedsområde i Vestfold og Buskerud, mens Z-Eiendom opererer i Tønsberg-regionen.

For ytterligere informasjon, se vedlagte delårsrapport, eller kontakt:

Administrerende direktør Rune Fjeldstad, telefon 90 07 90 17 eller viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen, telefon 91 32 21 37