Kjøp egen ladestasjon til elbilen

Stadig flere kjøper eller leaser elbiler og ladbare hybrider. Her kommer noen gode tips for god og trygg lading av bilen.

– Første og viktigste råd for rask og trygg lading av elbil, er å investere i en egen ladestasjon, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind Forsikring, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

En ladestasjon er ikke bare tryggere, det lader også bilen raskere. Bruk av stikkontakt frarådes for langvarig bruk.

– Nødladeren som følger med bør kun brukes ved «nød», legger Therese til.

Ta en helhetlig elsjekk

Fra og med 2016 til august 2019 har Fremtind Forsikring registret nærmere 1000 branner i kjøretøy blant forsikringskundene i SpareBank 1. Samlet kostnad på disse skadene er på omlag 50 millioner kroner. Blant skadeårsakene finner vi feil i elektriske anlegg, selvantennelse og lekkasje av drivstoff.

Når du anskaffer deg en elbil bør du også ta en helhetlig elsjekk i huset, for å undersøke om det elektriske anlegget tåler belastningen.

– Å lade en elbil er ganske belastende på anlegget over lang tid, sier Therese.

Unngå å bruke vanlig stikkontakt

Ved å bruke en vanlig stikkontakt risikerer du ofte varmgang og smelteskader, som igjen gir stor risiko for brann. Ladesystemet til elbilen vil også maskere en vanlig jordfeilbryter, som da ikke vil fungere ved en eventuell jordfeil.

– Skal du bruke vanlig stikkontakt er det derfor viktig at du installerer en spesiell jordfeilbryter som ikke forstyrres av ladesystemet, forteller Therese.

Et annet viktig råd er å aldri strekke ledninger, det vil si at kabelen må aldri strekkes ut fra vindu i bolig eller strekkes over steder hvor ledningen kan bli skadet. Det må heller aldri brukes skjøteledning for å lade.

– Alt dette øker farene for skade og varmgang, og kan føre til brann, sier Therese.

Tips ved nødlading

– Nødladere i vanlig stikkontakt kan selvfølgelig brukes når det trengs, men her anbefaler vi å sjekke laderen etter to timer. Gjør det vondt å ta på den, må den trekkes ut, sier Therese.

Det er også viktig å avlaste ‘Mode 2-styringsenheten’, eller «kladden» (boksen som henger på laderen). Vanlige stikkontakter er godkjent for maks 0,5 kilo hengende vekt, og blir den hengende i kontakten kan det forårsake varmgang og begynne å brenne.

For mer informasjon se Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps sider for elbil – lading og sikkerhet.

Kontaktperson

Therese Nielsen
Skadeforebygger
Telefon