Dette betyr statsbudsjettet for din privatøkonomi

Barnetrygden går opp og eiendomsskatten går ned. Kollektivtransport blir billigere, men netthandel fra utlandet blir dyrere. Slik vil statsbudsjettet for 2020 påvirke lommeboken din.

Mandag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Det varsles ingen store endringer i inntekts- og formuesskatten, men en rekke andre små grep kan få innvirkning på nordmenns privatøkonomi.

– Norsk økonomi går godt, og regjeringen velger derfor å stramme litt inn på statsbudsjettet for 2020. Det legges blant annet opp til mindre bruk av oljepenger, noe som antas å redusere risikoen for renteøkninger neste år, oppsummerer Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1.  

Han trekker frem fire hovedpunkter fra regjeringens forslag:

  • Inntektsskatten og formueskatten blir om lag uendret, mens grensen for eiendomsskatt går ned.
  • NRK-lisensen slik vi kjenner den i dag, vil fjernes. Samtidig vil skatten økes tilsvarende, i form av at personfradraget blir redusert.
  • Ordningen med toll- og momsfri netthandel fra utlandet ved kjøp for inntil 350 kroner, fjernes.
  • Barnetrygden blir satt opp med 300 kr per måned for barn under seks år. Kontantstøtten blir stående uendret på maks 7 500 kroner i måneden.

Små skatteendringer

Både inntektsskatten og formuesskatten for ordinære arbeidstagere blir om lag uendret i 2020. Alle innslagspunktene i trinnskatten for vanlige lønnsinntekter justeres opp med 3,6 prosent, som er lik den anslåtte lønnsveksten i 2020.

Grensen for eiendomsskatt går ned fra 7 til 5 promille neste år. I budsjettet varsler regjeringen en ny nedsettelse med virkning fra 2021. Maksimal skattesats blir da satt ned fra fem til fire promille.  

Ny «NRK-skatt»
Fra neste år fjernes også NRK-lisensen, men samtidig øker skatten tilsvarende. Det skjer ved at personfradraget, som alle automatisk får ved skatteberegningen, blir redusert. Dette betyr at en husstand med to vanlige inntekter må betale 3 400 kroner i ekstra «NRK-skatt», mens enslige vil slippe unna med halvparten.

Reduserer bompenger – satser på miljø
Som en del av miljøsatsingen i budsjettet vil regjeringen bruke 5,4 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykling og gange og reduserte bompenger. I storbyene går 300 millioner av disse til reduserte priser for kollektivreiser, og i distriktene skal bompengene reduseres med 1,4 milliarder.

Regjeringen setter opp CO₂-avgiften med 5 prosent. Dette kompenseres ved at avgiftene på bensin og diesel justeres tilsvarende ned. Bunnfradraget for pendlere vil øke fra 22 700 til 23 100 kroner, noe som er i tråd med anslått prisvekst.

Barn og familie

Kontantstøtten blir stående uendret på 7 500 kroner i måneden for full sats. Barnetrygden blir imidlertid satt opp med 300 kroner per måned for barn under seks år. Denne økningen skjer fra 1. september 2020.

Det vil også settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår, slik at SFO ikke vil koste mer enn seks prosent av inntekten til familier med barn på disse alderstrinnene.

Økt støtte til studenter
Neste år fullfører også regjeringen planen om å trappe opp fra ti til elleve måneders studiestøtte for studenter. Den ekstra støtten vil for de fleste bli utbetalt i juni.

Det foreslås ingen endringer i BSU, Boligsparing for unge. Dermed gis det fortsatt skattefradrag på 20 prosent ved sparing på BSU-konto. Maksimalbeløpet for BSU-sparing er 25 000 kroner per år og 300 000 kroner totalt.

Dyrere netthandel

Som varslet vil Regjeringen fjerne ordningen med toll- og momsfri netthandel fra utlandet ved kjøp for inntil 350 kroner, noe som betyr at småkjøp blir dyrere. På klær skal du imidlertid slippe å betale toll for varer inntil 3 000 kroner.

Kontaktperson

Magne Gundersen
Forbrukerøkonom
Telefon