Stort løft på bærekraft

Vi skal være med å skape bærekraftige lokalsamfunn og levevilkår også for kommende generasjoner – og bidra der vi kan og bør.

– Finansbransjen er en viktig aktør for å bringe verden i den retningen vi ønsker, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad – og nå er bærekraft blitt et viktig satsingsområde for oss i SpareBank 1 BV.

Vi skal gjøre en forskjell

Det ligger dypt grunnfestet i sparebanktradisjonen å bidra til lokalsamfunnene både på kultur, idrett og næringssiden. Denne tradisjonen skal bringes videre for å møte nye utfordringer innen bærekraftig utvikling og miljøutfordringer.

– Vi har vært gjennom et grundig analysearbeid der vi har fått oversikt over hva vi allerede gjør av gode tiltak i konsernet i dag, og hva vi trenger å gjøre for å komme dit vi vil: Å være minst på høyde med de beste. Vi skal gjøre bærekraft til en del av vårt DNA og inkludere dette i våre beslutningsprosesser både internt og eksternt.

– Og i disse dager er det ekstra spennende da vi er i ferd med å ansette en leder for bærekraft i en nyopprettet stilling i konsernet, sier Rune Fjeldstad fornøyd.

SpareBank 1 BV har nylig signert FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og søkt medlemsskap i  UN Global Compact.