Solid resultat og satsing på bærekraft

SpareBank 1 BV leverer igjen et kvartal med gode resultater og lave tap. Satsing på bærekraft og medarbeidere står i fokus i konsernet.

– Vi er godt fornøyd med utviklingen, og målet vårt er å levere resultater som gjør oss i stand til å bidra til bærekraftig verdiskapning i lokalsamfunnene våre, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad.

Meget godt fra kjernevirksomheten

Banken leverer et resultat på 112 millioner etter skatt i 3. kvartal – et godt resultat av kjernevirksomheten uten spesielle engangseffekter. Hittil i år utgjør resultat etter skatt 426 millioner.

Utlånsveksten holder seg, og innskuddsveksten er høy – 12 prosent siste 12 måneder. Bankdriften er veldig god med lave tap og stabile kostnader.

– Vi er godt rigget med sterk soliditet og utbytte- og vekstevne fremover, sier Rune Fjeldstad.

Stort løft på bærekraft

– Finansbransjen er en viktig aktør for å bringe verden i den retningen vi ønsker, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad – og nå er bærekraft blitt et viktig satsingsområde.

I disse dager ansetter vi en leder for bærekraft i en nyopprettet stilling.  Vi skal gjøre bærekraft til en del av vårt DNA og inkludere dette i våre beslutningsprosesser både internt og eksternt.

SpareBank 1 BV har nylig signert FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og blitt medlem av UN Global Compact.

Medarbeiderne viktigste ressurs

SpareBank 1 BV satser mye på å utvikle medarbeiderne, gjennom kompetanseutvikling og interne aktiviteter. Ansattetilfredsheten og kundetilfredsheten er økende og meget høy.

– Vi har et flott lag som drar i samme retning, og det er jeg veldig stolt av. Vi skal være en fremoverlent og attraktiv arbeidsplass, sier Rune Fjeldstad.

For ytterligere informasjon, se kvartalsrapporten her, eller kontakt:

Administrerende direktør Rune Fjeldstad, telefon 90 07 90 17
Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen, telefon 91 32 21 37