Partnerskap med Silicia

SpareBank 1 BV har inngått partnerskap med inkubatoren Silicia som er lokalisert på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), nærmere bestemt Forskningsparken på Campus Vestfold. Banken skal være rådgiver for innovative gründere under tiden de er hos Silicia.

Silicia er en inkubator for teknologigründere og bedrifter med innovative prosjekter innen teknologi. Hensikten er å gi støtte til virksomheter som forsøker å etablere ny, kommersiell aktivitet ved å bidra med kompetanse og aktuelt nettverk for å komme ut i markedet.

Støtter bærekraftig næringsutvikling
– Vi er veldig fornøyd med å være på lag med Silicia, sier regionsjef for bedriftsmarkedet, Stig Berg-Johansen.

– Dette er en viktig del av vårt samfunnsansvar og spiller direkte inn i vår visjon «sammen skaper vi verdi». Vi lever og «puster» verdiene våre; lærende, engasjert og nær når vi samarbeider med Silicia og støtter bærekraftig næringsutvikling i lokalområdene vi representerer. Vi lærer mer om gründerskap og innovasjon, mens vi gir videre vår mangefasetterte kompetanse om det å drive næringsvirksomhet.

Vil ha lokale partnere
– SpareBank 1 BV er en veldig riktig partner for oss, sier forretningsutvikler Henrik Bruvik Sæther i Silicia.

– Det er viktig for oss å være knyttet til en finansiell institusjon som SpareBank 1 BV; å ha en bank som blir kjent med dem som er hos oss og kan gi gode råd underveis. Vi har heller ikke økonomisk mulighet til å hente den kompetansen banken har, betalt der ute. Det kan også være gode synergier her, og flere av bedriftene vil jo bli store bankkunder etter hvert og da er det viktig å være kjent fra starten av.

– Vi vil at Silicia skal være slik at gründerne ikke trenger å stikke til Oslo for hjelp og støtte men at arbeidsplasser blir i området. Vi skal bygge opp og sørge for at selskaper lykkes her. Det skal være et lokalt fokus – noe vi deler med SpareBank 1 BV. Slik tenker vi med alle partnerne våre, sier han.

De andre partnerne er:
Sands advokatene – som skal gi gode juridiske råd.
Horten Industripark – som er gårdeier, og gir fleksible og gode avtaler.
Saga Service – som er et lokalt forankret regnskapsbyrå på stedet, som skal gi nyttige råd om regnskapsføring og regelverk.
7 Sense – som stiller med bred teknologisk kompetanse og bidrar til å vurdere innkommende ideer og selskapers teknologi.

Alle partnerne tilbyr tjenestene gratis.

Fakta: Silicia er en teknologiinkubator som hjelper etablert industri, bedrifter i utvikling og nye gründere med å utfordre det etablerte og skape vekstbedrifter av nye ideer.