Vi er mer optimistiske til egen økonomi i 2020

Tross flere renteøkninger gjennom 2019 ser flere nordmenn lyst på utsiktene for egen privatøkonomi. Fem av seks tror at de får uendret eller bedre økonomi i 2020.

Ved utgangen av 2019 er det langt flere som forventer en positiv utvikling i privatøkonomien det neste året, enn det motsatte. En ny undersøkelse Respons har utført for SpareBank 1 viser at 26 prosent tror husstanden får bedre økonomi i 2020, mens 15 prosent tror økonomien blir dårligere. 57 prosent tror på uendret økonomi.

Til sammenlikning var det 24 prosent som trodde på en bedre økonomi for 2019, da tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for ett år siden.

– Vi har tydeligvis ristet av oss renteøkningene som mange har opplevd i år, og ser lysere på utsiktene for privatøkonomien enn vi gjorde for ett år siden. Det har rett og slett blitt flere med et positivt syn på egen økonomi og markert færre med et negativt syn, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Unge er mest positive

Alder spiller helt tydelig en rolle for fremtidstroen. De yngre er klart mer optimistiske for økonomien i 2020 enn de eldre.  Mellom 45 og 50 prosent av unge under 35 år tror økonomien blir litt eller mye bedre neste år.

– For norsk økonomi er det viktig å legge til rette for utdanning og arbeid for de unge. Da er det gledelig at unge ser at de har muligheter og har tro på fremtiden, sier Gundersen.

Tror på økte boligpriser

Ett område der fremtidstroen er særlig tydelig er boligprisene. Frykten for et tilbakeslag i boligmarkedet er liten, og bare 9 prosent tror på et boligprisfall mens 57 prosent tror prisene vil stige i 2020. 1 av 3 tror på uendrete boligpriser.

Forventningene til boligmarkedet deles av Eiendom Norge, som i sin ferske prognose for 2020 ser for seg en prisoppgang på tre prosent.

– Boligmarkedet har i 2019 vært ganske stabilt med en moderat prisvekst i store deler av landet. Da er jeg ikke overrasket over at mange tror tendensen vil fortsette, ikke mist fordi det ser ut til at det ikke kommer flere renteøkninger med det første, sier Gundersen.

Solid lønnsvekst

Forbrukerøkonomen understreker at nøkkelen til en trygg privatøkonomi er å beholde jobb og inntekt samt at alle med boliglån er forberedt på en eventuell renteoppgang. En stabil utvikling i norsk økonomi tilsier at 2020 blir et godt år for nordmenn flest med et trygt arbeidsmarked og en solid lønnsvekst.

– Vi må forberede oss på litt økonomisk ruskevær fremover. Internasjonal uro kan smitte over på Norge, men jeg forventer at de fleste får en minst like god privatøkonomi i 2020 som i 2019, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Om undersøkelsen:

Den elektroniske spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i perioden 4.-11. desember 2019 med et landsrepresentativt utvalg på 1.029 personer over 18 år.

Fem tips for å sikre et godt økonomisk år i 2020:

  1. Få oversikt over dine inntekter og utgifter.
  2. Lage et budsjett for hvordan du vil disponere pengene dine i 2020.
  3. Sette av ekstra til sparing og nedbetaling av lån mens renta fortsatt er lav.
  4. Bygge opp en økonomisk buffer mot uforutsette utgifter.
  5. Prioritere trygg jobb og sikker inntekt.

Kontaktperson

Magne Gundersen
Forbrukerøkonom
Telefon