Krisekutt i USA i går – kutter Norges Bank i dag?

Foto: Norges Bank
Av: Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1

16. MARS 2020

Sentralbanken kuttet søndag renten med et helt prosentpoeng til nær null, og varslet at de vil kjøpe obligasjoner for USD 700 mrd. Sentralbanken i New Zealand fulgte etter og kuttet renten i natt. 

Aksjemarkedet og oljeprisen vil trolig falle videre til tross for rentekuttene i forventning om at USA og Europa går inn i en langvarig økonomisk nedtur. 

Sentralbanksjef Powell utelukket i pressekonferansen å kutte renten videre til negativt. Sentralbanken vil heller tilføre markedet og bankene så mye likviditet de trenger for at rentene i markedet skal holde seg så nær null som mulig. Særlig viktig er det for sentralbanken i USA å holde rentene nede i statssertifikatmarkedet, siden det de siste årene har vært det viktigste markedet for kortsiktige lån mellom banker og finansinstitusjoner, både i USA men og i resten av verden.

For å sikre at sentralbankrentens renteendring får effekt også ut til bedrifter og husholdninger må derfor sentralbanken kjøpe statssertifikater for å hindre at renten på disse stiger. Sentralbanken i USA vil derfor kjøpe statssertifikater for minst USD 500 mrd de neste månedene. Tilsvarende vil de kjøpe for USD 200 mrd i boligobligasjoner (Mortgage Backed Securities). Obligasjonskjøpene er en viktig brikke for å sikre at pengepolitikken blir effektivt ved at de indirekte presser ned rentene på boliglån og i pengemarkedet. 

Kutter renta i dag

Vi tror Norges Bank vil kutte renten til 0,25 prosent allerede i dag. Norges Bank har tidligere stoppet på 0,5 prosent som en nedre grense. Vi tror de i likhet med sentralbanken i USA vil holde renten over 0 prosent av hensyn til bankene, og at de derfor vil stoppe på 0,25 prosent.

I Norge er bankene fortsatt den viktigste kredittkilden til små og mellomstore bedrifter. Negative renter tror jeg Norges Bank også helt utelukker etter de negative erfaringene den svenske sentralbanken hadde, og i og med at sentralbanken i USA utelukker det. I likhet med sentralbanken i USA vil trolig Norges Bank heller velge å tilføre bankene og markedet ubegrenset likviditet.

«Regjeringen har varslet at de vil komme med flere tiltak og mer støtte til både de som blir permittert, de selvstendige næringsdrivende som ikke får oppdrag, og til store bedrifter som låner direkte i obligasjonsmarkedet.»

ELISABETH HOLVIK, SJEFØKONOM I SPAREBANK 1

Flere tiltak fra Regjeringen

Krisepakken til Regjeringen på 100 mrd som ble lagt frem i går, er målrettet for å sikre at bedrifter som nå rammes av corona og oljeprisfallet får kriselån. Staten stiller med garanti for banklån til små og mellomstore bedrifter for inntil 50 milliarder, noe som er et meget effektivt grep for å sikre at bedrifter nå raskt får hjelp til å få lån fra bankene.

Finansministeren presiserte at det er opp til bankene å vurdere størrelsen på lån ut fra bedriftens soliditet. De store bedrifter som låner direkte i obligasjonsmarkedet vil få hjelp ved at staten gjenåpner statens obligasjonsfond, som vil kjøpe bedriftsobligasjoner for inntil 50 milliarder. Folketrygdfondet vil stå for det praktiske rundt obligasjonskjøpene. Blir det behov for mer kapital, noe det helt sikkert vil, signaliserte Finansministeren at regjeringen stille det til rådighet etter hvert. 

Regjeringen har varslet at de vil komme med flere tiltak og mer støtte til både de som blir permittert, de selvstendige næringsdrivende som ikke får oppdrag, og til store bedrifter som låner direkte i obligasjonsmarkedet. Regjeringen har støtte i Stortinget for å gjøre det som kreves. Med en forventet topp i smittede i mai/juni venter vi at dette vil bli en nær total bråbrems for norsk økonomi til over sommeren, og at det vil bli behov for flere og større tiltak fra Regjeringen i tillegg til videre rentekutt og likviditetstilførsel fra Norges Bank. 

Sentralbanken i USA varslet i tillegg til rentekutt de følgende tiltak for å bedre likviditeten i markedet:

  • Bankene kan låne penger direkte fra sentralbanken til en rente på 0,25% i inntil 90 dager uten krav til sikkerhet for å sikre at kreditt kommer ut til bedrifter og husholdninger i denne akutte krisen.
  • På grunn av USD viktige rolle som verdens reservevaluta og som basis for pengemarkedsrentene rundt om i verden, etablerte sentralbanken i USA lange swaprentelinjen med 5 andre sentralbanker (UK, Canada, Sveits, ECB og Japan). Disse vil dermed kunne tilby banker i sine land USD swaplån i USD i inntil 84 dager. Det blir redusert rente på de viktige USD swappene med 0,25%-poeng. Dette er viktig siden det er disse rentene som danner basis for også norske interbankrenter. Det vil trolig bety at også rentene i det norske rentemarkedet vil oppleve bedre likviditet fra i dag av.

«Spørsmålet er hvor raskt Norges Bank vil følge etter sentralbanken i USA og kutte renten kraftig også her hjemme. Vi tror det vil skje allerede i dag.»

ELISABETH HOLVIK, SJEFØKONOM I SPAREBANK 1

Sentralbanken i USA varslet at de vil holde renten nær null «until it is confident that the economy has weathered recent events and is on track to achieve its maximum employment and price stability goals”.  Det betyr at renten vil bli holde nær null i lang tid fremover. 

Rentekuttet og videre likviditetstiltak kommer på toppen av allerede kraftfulle tiltak fra sentralbanken i USA. Renten ble for under 2 uker siden kuttet med 0,5 prosentpoeng på et ekstraordinært rentemøte, tilsvarende det Norges Bank gjorde fredag. Sentralbanken i USA tilførte markedet ekstremt mye likviditet i forrige uke for å holde rentene i markedet nede, noe Norges Bank også gjorde.  Sentralbanken i New Zealand fulgte opp med rentekutt i går, og vi venter at flere sentralbanker vil følge etter denne uken. Spørsmålet er hvor raskt Norges Bank vil følge etter sentralbanken i USA og kutte renten kraftig også her hjemme. Vi tror det vil skje allerede i dag.

Sentralbanksjefen poengterte at sentralbanken i USA ble etablert nettopp for å sikre likviditet til bankene i kriser. At de nå reagerer så kraftig for å sikre likviditet er utrolig viktig og et tegn på hvor alvorlig den økonomiske krisen kan bli uten slike tiltak.

Vi venter at Norges Bank vil gjøre tilsvarende i Norge for å sikre at rentene holder seg lave og at bankene har likviditet til å betale ut til bedrifter og enkeltpersoner som nå er i en akutt likviditetskrise. Regjeringens garanti for slike lån er et viktig grep for at bankene ikke skal få problem med Finanstilsynets mange strenge regler som er blitt etablert de siste årene for å bremse kredittveksten. Finanstilsynet må derfor raskt komme ut med tydelige signal om at de vil støtte Norges Banks og regjeringens grep for å løse krisen nå! Norske banker er sikre, men de er ikke sikre om kundene går konkurs på grunn av likviditetsproblemer. 

Av Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen

Kontaktperson

Elisabeth Holvik
Sjeføkonom i SpareBank 1
Telefon