Koronavirus: Dette kan du gjøre om privatøkonomien blir rammet

Over hele landet opplever nå folk å bli permittert fra jobbene sine, eller lever med usikkerheten om permitteringer vil skje som følge av koronaviruset. Her er forbrukerøkonomens råd til deg som er rammet. 

Ansatte blir permittert, enkelte mister jobben og mange selvstendig næringsdrivende og frilansere ser at inntektene stuper. Konsekvensene av koronaviruset er enorme og mange opplever allerede at privatøkonomien blir påvirket.

– Tusenvis er allerede rammet og antallet vil øke når de som er permittert etter hvert mister lønna og går over på dagpenger. Det er tøffe tak i vente for mange, forteller Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1.

Foto: Magne Gundersen,
forbrukerøkonom i SpareBank 1.

Heldigvis har mange oppsparte midler, penger som er lagt til side for å komme gjennom økonomiske uværsdager. Men for de som ikke har en økonomisk buffer å lene seg på, har forbrukerøkonomen gode tips for å komme seg gjennom en periode med lav eller ingen inntekt.

Dette gjør myndighetene:

 • Du får full lønn de første 20 dagene som permittert. Deretter får du 63,4 % av lønna i dagpenger.
 • De med de lav lønn, under ca. 300.000 kroner per år, får en forhøyet dagpengesats på 80 prosent.
 • Inntektskravet for å motta dagpenger senkes midlertidig fra 150.000 kroner de siste tolv månedene til 75.000 kroner.
 • Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende får du utsatt frist for betaling av forskuddsskatt. Etter 17 dager uten inntekt, kan du få 80 prosent av inntekten din fra Nav. Du får også rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.
 • Lærlinger som mister lærlingplassen sikres en ytelse på nivå med lærlinglønnen.
 • De som er hjemme med barn får en dobling av perioden med omsorgspenger, fra 10 til 20 dager totalt for hver forelder.

Noen lyspunkter

Gundersen påpeker at det heldigvis er noen lyspunkter i situasjonen vi står oppe i. 

– Én bra ting er at norsk økonomi og statens finanser er i god stand. Norge har økonomiske muskler til å stå imot en eventuell langvarig økonomisk nedtur, sier han. 

– I tillegg har Norges Bank satt ned renten med 0,5 prosentpoeng for å stimulere økonomien. Det kan også komme flere rentekutt. Alle med boliglån kan derfor forvente å få en enda lavere rente enn vi har i dag. Lavere renteutgifter vil for mange være en kjærkommen og positiv effekt midt oppi all uroen, sier Gundersen.

Dette kan du gjøre:

 • Kutt i det daglige forbruket. Ta ned alle unødvendige utgifter, som kjøpekaffe, kjøpevann, take away-mat, faste abonnementer, streamingtjenester og medlemskap.
 • Dropp større innkjøp, som sofa, PC, TV, ferie, oppussing, hvitevarer osv.
 • Innfør karantene på kjøp av klær, sko, interiør og fritidsutstyr o.l. som ikke er nødvendige.
 • Sjekk mulighetene for å kjøpe brukt i stedet for nytt.
 • Be banken om avdragsfrihet på boliglånet.
 • Be banken om forlenget betalingstid. Da blir de månedlige betalingene lavere.
 • Sjekk om du har riktig rente på lånene dine. Norges Bank har satt ned styringsrenta og du kan derfor forvente lavere boliglånsrente.
 • Be om betalingsutsettelse fra Lånekassen.
 • Søk om rentefritak fra Lånekassen ved arbeidsledighet mer enn tre måneder.
 • Be om betalingsutsettelse fra for eksempel strømselskapet, SFO, barnehagen eller fra kommunen for kommunale avgifter eller eiendomsskatt.  Be om å få den neste regningen delt opp i to eller tre, eller utsatt i en eller to måneder.
 • Bruke av sparepengene. Dette er en situasjon der det er naturlig å bruke din økonomiske buffer.

Kontaktperson

Magne Gundersen
Forbrukerøkonom
Telefon