Best i bransjen på bærekraft

For andre år på rad, rangerer norske forbrukere SpareBank 1-merkevaren som den mest bærekraftige i kategorien Bank. Det viser 2020-utgaven av Europas og Norges største varemerkestudie om bærekraft, Sustainable Brand Index.

– Vi er stolte og takknemlige over at forbrukerne oppfatter merkevaren vår som bærekraftig og redelig. Det er en stor tillitserklæring, og viser at vi gjør mye riktig i jobben vi gjør. Samtidig er vi klar over at vi har mye å jobbe med – fortsatt – og dette gir inspirasjon til videre arbeid, sier leder for Posisjon og merkevare i SpareBank 1, Tora Mellbye.

Sustainable Brand Index utfører Europas største uavhengige merkevareundersøkelse innen bærekraft. Selskapet har som mål å øke kunnskap om bærekraft og se verdien av å være en bærekraftig merkevare.

247 norske merkevarer er med i den årlige undersøkelsen til Sustainable Brand Index, som også utføres i Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Baltikum. Til sammen har 58 757 respondenter tatt stilling til 1 373 merkevarer fra de ulike landene.

På førsteplass i den totale rankingen i årets norske kåring ligger Kiwi, etterfulgt av IKEA og Tine. SpareBank 1 ligger på 52. plass, og klatrer dermed ti plasser fra fjorårets 62. plass. Sist på listen kommer bilmerket Alfa Romeo.

Bransjevinner
SpareBank 1 er bransjevinner i kategorien Bank, etterfulgt av Sparebanken Vest og DNB. 12 banker er med på årets liste i denne kategorien. Sparebanken Møre klatrer mest på listen, med en 116. plass – 38 plasser bedre enn i fjor.

– Vi bygger på en 200 år lang sparebanktradisjon, der et av formålene var – og er – å gi tilbake til lokalsamfunnet. Samtidig står vi som storsamfunn overfor monumentale utfordringer innen klima og miljø. Vi har også mye å bidra med i det store bildet, og dette vil vi fortsette å jobbe med i tiden som kommer, sier Tora Mellbye.

Her er listen over Bankene (plassering totalt i parentes):

SpareBank 1 (52)

Sparebanken Vest (100)

DNB (110)

Sbanken (115)

Sparebanken Møre (116)

Sparebanken Øst (131)

Sparebanken Sør (133)

Nordea (143)

Handelsbanken (159)

Danske Bank (212)

Bank Norwegian (228)

Santander Consumer Bank (236)

Om kåringen

Sustainable Brand Index™ er Skandinavias største varemerkeundersøkelse om bærekraft. Undersøkelsen har blitt gjennomført siden 2011, og den dekker de største varemerkene i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Baltikum. Merkene blir valgt på grunnlag av markedsandeler, omsetning, antall ansatte og generell varemerkebevissthet.

Totalt består undersøkelsen av 1373 merkevarer, og i 2020 har i alt rundt 58 757 respondenter blitt intervjuet i Norden og Nederland. 10 400 i Norge, 21 640 i Sverige, 5 910 i Danmark, 9 480 i Finland, 7 727 i Nederland, og 12 000 i både Estland, Litauen og Latvia. Målgruppen for studiene er personer mellom 16 og 70 år i de ulike landene. Utvalget er representativt for befolkningssammensetningen i landene. Intervjuene ble gjennomført i november–februar 2020. Her kan du se hele listen over årets vinnere.