– Nå er det viktig å verne om små- og mellomstore bedrifter

Vi står overfor det som har blitt beskrevet som den største prøvelsen siden andre verdenskrig. De små- og mellomstore bedriftene, som er selve livsnerven i Norge, blir naturligvis også påvirket av de brå endringene vi opplever nå. Vi må alle bidra for å komme gjennom det best mulig.

– Vi er i et skjebnefellesskap med bedriftene rundt om i Norge, og skal bidra til at de lykkes med å komme gjennom dette, sier småbedrift-ekspert Lars Bustgaard i SpareBank 1.

– Vi skal gjøre vårt for at konsekvensene for næringslivet blir minst mulig. Vi har en lang horisont på arbeidet vårt, selv om vi er i en uvanlig situasjon akkurat nå. Vårt viktigste oppdrag er å sørge for at bedriftene er i stand til å løse sitt oppdrag. Slik har det vært i 200 år, og slik skal det fortsette å være, sier Bustgaard.

Endringsdyktighet kan avgjøre

-Regjeringen har tatt flere grep for å avlette situasjonen for bedrifter som merker korona-krisen på kroppen. Blant annet blir det etablert garantier og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner. Det er lurt å sette seg inn i endringene og den nye situasjonen, mener Bustgaard.

– Erfaring viser at de som raskest tar inn over seg endringer, er de som klarer seg best. Ta tidlig kontakt med banken din eller regnskapsfører for å få hjelp til å planlegge likviditeten fremover, og vurdere hvilke alternativer som er aktuelle for deg, sier han. 

– Sett deg inn i de nye ordningene, skaff deg oversikt og begynn planleggingen før heller enn siden, avslutter Bustgaard.

Dette kan du selv gjøre for bedriften din

  • Skaff deg oversikt over bedriftens økonomi. Snakk med banken din eller regnskapsfører om nødvendig. Lag en plan for likviditeten framover. Hvordan vil den nye situasjonen i landet påvirke omsetningen din, på kort og lang sikt? Tenk igjennom om du må redusere kostnadene, og hvordan.
  • Planlegg hvordan du raskest mulig kan tilpasse deg den nye situasjonen. Søk råd hos andre. Kall sammen styret, snakk med din regnskapsfører eller bank.
  • Ta kontakt med de viktigste kundene og bli enig om hvordan dere kan opprettholde mest mulig vanlig aktivitet.
  • De er fortsatt stort behov for mange typer varer og tjenester. Kanskje kan du nå ut til kundene dine på nye måter, eller yte en annen type service som er bedre tilpasset dagens situasjon.
  • Tenk igjennom hvordan bedriften gjør sine innkjøp. Støtt opp om det lokale næringslivet der du bor, vær bevisst på hvor du velger å legge ned penger og innsats.
  • Sett deg inn i de nye økonomiske hjelpetiltakene som Stortinget vedtar, og bruk dem om nødvendig. 
  • Snakk med din lokale SpareBank 1 om bedriften trenger hjelp. Våre kundekonsulenter er tilgjengelige, og har utvidede fullmakter for å kunne hjelpe din bedrift best mulig gjennom denne vanskelige situasjonen.
  • Hold hodet kaldt. Vi vet at denne krisen også vil gå over, og vi skal bidra til at du er best mulig rustet på veien videre.