Vi setter ned renten og gir avdragsfrihet

SpareBank 1 BV setter ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Samtidig har vi åpnet for inntil 6 måneders avdragsfrihet. 

– Vi vil strekke oss langt for å hjelpe våre kunder gjennom koronakrisen. For å hjelpe folk å få ned utgiftene gjør vi boliglånet billigere, og åpner for avdragsfrihet, sier direktør for personmarkedet, Lasse Olsen.

Dessverre ser vi en situasjon der stadig flere blir permitterte og usikkerheten rundt økonomien forsterkes. Med avdragsfrihet og lavere renter vil det bli lettere å møte den nye hverdagen.

Foto: Direktør personmarkedet i
SpareBank 1 BV, Lasse Olsen.

Usikkerhet i markedet
– For å møte den nye usikkerheten koronapandemien har utløst gjør myndighetene betydelige tiltak, og vil også gjøre det vi kan for å hjelpe.

– Etter rentekuttet i Norges Bank ble det litt billigere for oss å hente inn penger som vi igjen kan låne ut. Dette kommer nå lånekundene til gode, sier Lasse Olsen.

– Vi ser også på andre mulige tiltak som vi vil komme tilbake til.

Tilgjengelig for kundene
– Vi skal være tilgjengelig for kundene våre også i en tid hvor smittespredning er den store trusselen. For å bidra til koronadugnaden ber vi om at folk bruker våre digitale kanaler og telefon, og har lukket våre kontorer for vanlig fysiske møter. Men vi er samtidig beredt på å finne løsninger dersom det skulle være helt nødvendig å møtes – og da ved å gjøre avtale på forhånd. Er du usikker på noe så ber vi deg ta kontakt med banken for å finne gode løsninger, sier Lasse Olsen.

Renteeks.: Låner du 4 millioner over 25 år koster lånet kr. 1 578 078,- og du betaler totalt kr. 5 578 078,- Effektiv rente er 2,86 %.

Hvis du får 3 års avdragsfrihet på et lån med 15 års løpetid igjen, betaler du mindre per måned de neste 3 årene siden du slipper å betale avdrag. Når avdragsfriheten er over blir de månedlige kostnadene høyere enn de var opprinnelig, siden du nå skal betale ned lånet på 12 år i stedet for 15. Hvis lånet var på 2 millioner kroner med en rente på 2,65 %, øker den totale kostnaden med 70.000 kroner.